Oče moj nebeski, predajem se Tebi.

Čini od mene što se Tebi svidi,

što god učiniš sa mnom,

bit ću ti na svemu zahvalan.

Na sve sam spreman.

Sve prihvaćam!

Samo nek se vrši Tvoja volja

u meni i u svim stvorenjima.

Ništa drugo ne tražim, dobri Bože!

Svoju dušu predajem u Tvoje ruke.

Predajem je, Bože, sa svom ljubavlju svog srca.

Jer te ljubim.

I jer mi je potrebna Tvoja ljubav.

Predajem se u Tvoje ruke

s potpunim pouzdanjem

jer si Ti moj Otac!