Gospodine, moj (suprug, otac, brat…) je na moru i tako ispunjava svoje obveze koje su mu dane u njegovu zvanju. Često nam je teško bez njega i nije lako u tolikoj udaljenosti i odsutnosti čuvati povezanost u vjernosti i ljubavi. Nedostaje nam i kao obiteljska potpora. Daj da se, slijedeći tvoj primjer, znamo žrtvovati, te tako i njemu pomoći da u tim posebnim prilikama života ostane vjeran tebi. Daj da potpomažući jedni druge sigurno plovimo morima života i tako stignemo k tebi u vječnu luku spasenja. To molimo tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Izvor: Molitvenik Vojnog ordinarijata