O, Bože, svake večeri radosno dolazim k tebi
da ti zahvalim na milostima
kojima si me obasuo.
Molim te za oproštenje pogrješaka
što sam ih učinila preko dana,
koji sada prolazi kao san.
Isuse, kako bih bila sretna
da sam ti uvijek bila vjerna,
ali, nažalost, navečer sam često žalosna
jer osjećam da sam mogla
bolje odgovoriti tvojoj milosti.
Ipak, ne gubim odvažnost
kada vidim svoj jad,
nego s povjerenjem dolazim k tebi
jer znam
da ne trebaju zdravi liječnika,
nego bolesni.
Stoga te prosim,
spasi me i oprosti mi.
A sutra ću pomoću tvoje milosti
započeti novi život
u kojemu svaki trenutak treba biti
u znaku ljubavi
i zahvalnosti.
I dok budem, večer za večerom,
stupala pred tvoj oltar,
jednoga će dana
doći posljednja večer mojega života.
Tada će i meni započeti vječni dan
u kojemu nema večeri
i tada ću na tvojemu božanskom srcu
otpočinuti od svih borba
srca svojega.
Amen.

Molitva je preuzeta iz molitvenika “YOUCAT – molitvenik za mlade”, o kojem više možete saznati na poveznici ovdje.