Oče moj, koji si na nebesima,
Danas kada postajem punoljetan u vjeri,
Molim te za snagu i predanost Tvojoj Ljubavi,

Molim te za dar mudrosti, da kroz život gledam i vidim
što je Tebi milo, savršeno.

Molim te za dar razuma, da kroz život čujem i razumijem
Tvoju Riječ kako bih je prenosio dalje.

Molim te za dar savjeta, da kroz život dajem i primam savjete
u slušanju Riječi Božje.

Molim te za dar jakosti, da kroz život hrabro i odlučno živim
u kršćanskoj istini.

Molim te za dar znanja, da kroz život prepoznam svijet i Tebe
u vašoj najdubljoj stvarnosti.

Molim te za dar pobožnosti, da kroz život budem povezan s Tobom,
kome se mogu bez straha i s ljubavlju obraćati.

Molim te za dar straha Božjega, da se kroz život bojim uvrijediti Tebe
kao mog Oca i Stvoritelja, jer te ne želim izgubiti jer te ljubim.

Oče moj, primi ove moje molitve na današnji dan kada sam u vjeri da će moj
Primljeni Pečat biti opravdan mojim načinom života i odnosom prema bližnjemu.

Amen.