Vitraj

Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev, Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov,Nerijev, Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Lk 3,23-38

Ideja o prvoređencu koji nasljeđuje oca prisutna je i u doba patrijarha. Zato je Jakovljeva povijest, u dijelu u kojem se opisuje njegov odnos s ocem i bratom, prvenstveno svjedočanstvo o prvorođenstvu i nasljedstvu.

Blizanci

Jakov je mlađi brat blizanac. S njim je rođen, kao prvorođenac, Ezav. Ezav je trebao biti baštinik i nositelj blagoslova.

Ipak, Biblija nam svjedoči o veoma neobičnom događaju u kojemu Jakov uvjetuje pomoć gladnome bratu prepuštanjem prvorođenstva.

Ezav na to pristaje i prodaje prvorođenstvo za malo kruha i čorbe od sočivice. Time nam daje potresan primjer koliko nisko može pasti čovjek kojemu je na prvome mjestu zadovoljenje materijalnih potreba.

Ezav to opravdava riječima da mu ničemu ne služi prvorođenstvo ako umre od gladi, ali time čini upravo suprotno od onoga što su učinili njegov djed i njegov otac. On nema povjerenja u Boga i ne vjeruje da se može pronaći izlaz i iz bezizlazne situacije.

Svi oni koji misle da je važnije zadovoljiti materijalne potrebe gube i duhovno i materijalno.

Jakov prijevarom dobiva blagoslov

Nekorektnost u činjenici da je Jakov za bijedan obrok kupio od Ezava prvorođenstvo, nije ništa u usporedbi s prijevarom koju je, uz pomoć svoje majke Rebeke, izveo da bi dobio Izakov blagoslov.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Stavljajući u drugi plan moralnu prosudbu toga čina, čini mi se vrijednim na ovom mjestu promisliti što mi možemo naučiti od Jakovljeva lukavstva.

Prečesto se mi kršćani nalazimo u drugorazrednom položaju koji nam onemogućuje jednaka prava u javnom prostoru. Nameće nam se mogućnost odustajanja i povlačenja u sigurne oaze svojih sakristija. Dakako da ona nije prihvatljiva jer smo pozvani biti sol zemlje i svjetlost svijeta.

Druga mogućnost je da se borimo sredstvima kojima se svi drugi izbore za komadić svoga medijskog prostora, ali ni to nam nije prihvatljivo jer ni u kom slučaju ne smijemo odustati od moralnih načela.

Zato se kao rješenje nameće Jakovljev pristup. Ako nas ne puštaju u prvi plan, možemo iz drugoga plana, jezgrovito i konkretno, reći ono što želimo. Istina se ne da sakriti, vjera se ne da potamniti, nada se ne da utrnuti, niti se ljubav dade pobijediti. Oni koje Duh vodi, znat će naći put. Put do srca svakog brata i svake sestre.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com