Odlučiti o smrti još nerođenog djeteta, uz majku, često su i druge osobe. Prije sviju otac djeteta može biti krivac, ne samo kada izričito prisiljava ženu na pobačaj, nego i kada neizravno podržava takvu njezinu odluku jer je ostavlja samu pred problemima trudnoće: na taj način obitelj se smrtno ranjava i ponižava u svojoj naravi zajednice ljubavi i svome zvanju da bude “svetište života”.

Ne treba prešutjeti poticaje koji ponekad dolaze iz šire obiteljske sredine i od prijatelja. Nerijetko je žena podvrgnuta pritiscima i tako snažnim da se psihološki osjeća prisiljenom popustiti pobačaju: tu nema sumnje da u tom slučaju moralna odgovornost pada posebno na one koji su je izravno ili neizravno prisiljavali da abortira. Odgovorni su također i liječnici i liječničko osoblje kad stavljaju u službu smrti stečene sposobnosti za promicanje života… (EV 59)

Posebnu misao želio bih posvetiti vama, žene, koje ste pribjegle pobačaju. Crkva zna kolike su uvjetovanosti mogle utjecati na vašu odluku, i ne sumnja da se u mnogim slučajevima radilo o mučnoj, možda dramatičnoj odluci. Vjerojatno rana na vašoj duši još nije zarasla. U stvari, ono što se dogodilo bilo je i ostaje duboko nepravedno.

Pa ipak, ne dopustite da vas zahvati obeshrabrenje i ne ostavljajte nadu. Znajte razumjeti, prije svega, to što se dogodilo i protumačite to u njegovoj istini. Ako to još niste učinile, otvorite se ponizno i povjerljivo pokajanju: Otac svakog milosrđa očekuje vas da bi vam ponudio svoj oprost i svoj mir u sakramentu Pomirenja. Zamijetit ćete da ništa nije izgubljeno i moći ćete tražiti oprost i od svoga djeteta, koje sada živi u Gospodinu.

Pomognute savjetom i blizinom prijateljskih i stručnih osoba, moći ćete stati sa svojim patničkim svjedočanstvom među najgovorljivije branitelje prava svih na život. Svojim zalaganjem za zaštitu života, okrunjenim eventualno rođenjem novog stvorenja, prihvaćanjem i pažnjom prema ljudima koji su najpotrebniji ljudske blizine, bit ćete tvorci novoga načina gledanja na život čovjeka. (EV 99)

Ivan Pavao II., Evangelium vitae

Preporučujemo: Napravila sam abortus, sad osjećam krivnju, što da radim?

Pomažem ženama koje pate zbog učinjenog abortusa da im Isus izliječi srce