Ljubav je darivanje sebe drugome.

Ima li ljubavi u nama?

Jesmo li svjesni da ljubav su naše ruke koje pomažu i hrane drugoga?

Jesmo li svjesni da ljubav su i naše noge koje idu ususret drugome?

Nahranimo kruhom Kristove ljubavi svoju braću i sestre u potrebi.

Kao što je On nas nahranio na Posljednjoj večeri.

Kad ne znamo što trebamo učiniti, zapitajmo se što bi Isus učinio?

Prošao je zemljom čineći dobro. Cijeli život činio je samo dobro.

Do kraja nas je ljubio.

Bez previše riječi dijelim nekoliko fotografija koje sam zabilježio ovoga tjedna…

Ovo su naša braća i sestre kojima sam poslan. Jako su potrebni naše pomoći jer život u mnogim dijelovima svijeta iznimno je težak. Kad sam ulazio u jedno selo i kad su nas žene ugledale, počeli su plesati od radosti i bacati se na koljena ispred nas od zahvalnosti što smo došli.

Isus nam je jasno pokazao što trebamo činiti. Kod Posljednje večere, Isus je svojim učenicima oprao noge i to je lekcija koju nikada ne smijemo zaboraviti: „Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.“

Jesmo li spremni slijediti Isusov primjer?