Ako tko u govoru ne griješi, savršen je čovjek, vrstan zauzdati i cijelo tijelo. Ubacimo li uzde u usta konjima da ih sebi upokorimo, upravljamo i cijelim tijelom njihovim. Evo i lađâ: tolike su i silni ih vjetrovi gone, a neznatno ih kormilo upravlja kamo kormilarova volja hoće. Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi.

Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! I jezik je vatra, svijet nepravdâ jezik je među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života. Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio, a jezik – zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog – nitko od ljudi ne može ukrotiti.

Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati!  Zar vrelo na isti otvor šiklja slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. (Jak 3, 2-11)

1. Lažljivi jezik

Laž je jedna od stvari koje Bog smatra gnusobama (Mudre izreke 6,17), i svi lažljivci imat će svoje mjesto u ognjenome jezeru (Otkrivenje 21,8). Također biste trebali upamtiti da je đavao otac lažljivaca.

2. Laskavi jezik

Bog mrzi laskanje (Ps 12,3-4). Kao vjernici nikada ne bismo smjeli hvaliti druge zato što želimo nešto od njih dobiti.

3. Ohol jezik

Ohol/hvalisav jezik je grešan. Oholi vjernici puni su sebe i malo toga uče od ikoga drugoga. Bog mrzi ohol jezik. Ps 12,3-4 kaže da će Bog odsjeći ohol jezik. Kada te Bog uzdigne, ponizi se.

4. Pretjerano korišten jezik

Ovo je jednostavno previše govorenja. Propovjednik 5,3 kaže da mnoge riječi označavaju govor luđaka, dok se u Mudrim izrekama 10,19 kaže da razboriti drže jezik za zubima. Propovjednik 5,2  upozorava nas da ne budemo prebrzi u govoru. Savjetuje nam se da budemo ljudi od malo riječi.

5. Brz jezik

Ovo je prebrzo govorenje ili prebrz odgovor, bez slušanja. U Mudrim izrekama 18,13 kaže se da je odgovaranje bez slušanja ludost i sramota.
U Jakovljevoj poslanici 1,19 govori nam se da budemo brzi na slušanje, spori na govor i spori na ljutnju.

6. Himben jezik

Ovo je grijeh jezika gdje vam netko govori dobre stvari u lice, ali govori loše i negativne stvari protiv vas onda kada niste prisutni.

Osoba koja govori himbeno jest netko tko koristi svoj jezik protiv vas kada ste odsutni. Mudre izreke 25:23: „Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik srdito lice.” U Rimljanima 1,30, Sveto pismo kaže da ljudi kod kojih se – između ostalih grijeha – nalazi himba, zaslužuju smrt. Prema Mudrim izrekama 6,19 Bog mrzi himbene ljude.

Ako ste vjernik s ovom navikom, morate se promijeniti. Ako ste ikada bili žrtva himbe, morate biti mirni i ne biti i sami himbeni – Bog će se boriti za vas.

7. Tračerski jezik

Ovo je brbljavi jezik, koji je zabranjen u Ps 15,3 i Mudrim izrekama 18,8. Ovi ljudi vode razgovore o drugima, obično uključujući pojedinosti za koje nije potvrđeno da su istinite.

Ogovaranje je tako čest grijeh u današnjim crkvama. Đavao koristi vjernike kao oltare da naudi drugima.

Bog mrzi jezik koji ogovara. Budite oprezni da ne širite informacije usmjerene protiv drugih. Ne samo što biste time povrijedili drugu osobu, nego i biste povrijedili i svoje zajedništvo s Bogom.

8. Psovački jezik

Poslanica Rimljanima 3,13: „Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutičin. usta im puna kletve i grkosti […]”

Bog mrzi psovačke jezike, i ljudi koji psuju nema mjesta u Kraljevstvu Božjemu.

U svojoj ljutnji i frustracijama nemojte izgovarati psovke protiv druge osobe.

U poslanici Rimljanima 12,17.18 kaže da ne trebamo plaćati zlo zlom. Trebamo težiti održavanju mira sa svim ljudima i nikad se ne osvećivati. Osveta pripada Gospodinu.

Nije dobro da pastiri proklinju svoje vjernike nakon nesuglasica. Isti slučaj vrijedi i za roditelje kada su u pitanju njihova djeca.

9. Jezik koji bode

Jezik koji bode jest grešan, kao što je otkriveno u Mudrim izrekama 12,18. Dok vam prenose poruku, ti ljudi imaju sklonost govoriti neizravno o nečemu što se tiče vas. Ne koristite svoj jezik neizravno protiv nekoga pokušavajući mu se narugati.

Bog mrzi jezik kojim se bode druge.

Jakovljeva poslanica 3,9: „Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene […]”.

Isus je sklopio savez s nama na Kalvariji kada je ispljunuo gorko piće. Ponuđeno mu je bilo vino pomiješano sa smirnom. Očistio je i zamijenio svih devet grijeha jezika čistim jezicima, koji se trebaju koristiti za slavljenje Boga.

Kako se kao vjernik služite svojim jezikom?

U kojem od ovih područja smo krivi? Moramo se namjerno i svjesno truditi kontrolirati svoj jezik kako nas ne bi odveo u pakao. Dopustite Duhu Svetom da danas zavlada vašim jezikom!

Blagoslovio vas Bog!

Izvor: FB stranica Auxilium Christianorum Devotion

Prijevod: Ana Naletilić