Jedan od najvećih blagoslova i darova koji mogu poteći iz Presvetoga Srca našega Gospodina jest milosrđe, koje se najdublje izražava po sakramentu svete ispovijedi. Taj se sakrament također naziva sakramentom oproštenja, pomirenja, pokore, kao i sakramentom Božjega Milosrđa.

Riječi koje donose neobjašnjiv mir, radost, utjehu i nadu su one riječi koje katolički svećenik izražava riječima odrješenja na kraju sakramenta Milosrđa: „I ja te odrješujem od grijeha tvojih: u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen. Gospodin ti je otpustio grijehe. Idi u miru!” Unutarnja spoznaja da su svi moji grijesi posve i potpuno izbrisani, uništeni, uklonjeni i oprošteni Krvlju koju je Isus prolio za mene na Kalvariji stvara radost i mir koji se ne mogu izraziti ljudskim riječima!

Dvije najvažnije i najuzvišenije geste koje katolik može učiniti na zemlji jesu sljedeće: primiti s vjerom, pobožnošću i gorućom ljubavlju Sakrament Presvete Euharistije – Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Gospodina Isusa Krista, a druga je – ispovjediti svoje grijehe svećeniku (koji predstavlja Isusa, Liječnika i Prijatelja), i primiti sakramentalno odrješenje, i oproštenje grijeha.

Ako je tako, onda bismo trebali sa svom svojom energijom i cijelim svojim bićem težiti poboljšanju svojega unutarnjega raspoloženja, kako bismo bolje primali te sakramente svakoga puta kada ih primamo. Drugim riječima, svako primanje obaju tih sakramenata trebalo bi biti bolje i žarkije od prethodnoga. To nam treba biti idealni i trajni cilj. Neka nam Bog bude na pomoći!

Dakle, ovaj se kratki članak bavi sakramentom Božjega milosrđa, s ciljem poticanja u nama većega štovanja prema ovome velikome sakramentu, koji proistječe iz Isusova Srca prepunoga ljubavi, probodena kopljem, iz kojega je na prvi Veliki Petak potekla Isusova Predragocjena Krv (Iv 19,34).

Ovaj članak izražava izvornu perspektivu i dimenziju u smislu da je posve i čisto biblijski. Citirat ću deset biblijskih odlomaka, u kojima se očituje deset različitih plodova, učinaka, blagoslova, i sveukupne duhovne stvarnosti ovoga velikoga sakramenta milosrđa i ljubavi Isusa Otkupitelja.

Nadam se da će svaki čitatelj biti potaknut na neograničeno pouzdanje u najveći od svih svojstava ili krjeposti koje gore u Srcu Otkupitelja prepunoga ljubavi, i da će imati hrabrosti obaviti dobru sakramentalnu ispovijed. Gospodin vas čeka s ljubavlju.

Najveći grješnici mogu postati najvećim svecima ako se jednostavno uzdaju u milosrđe Isusovo. Ono što najviše ranjava Presveto Srce Isusovo, čak i više od samoga grijeha, jest manjak pouzdanja u Njegovo milosrđe. Sveti Pavao ohrabruje nas ovim riječima: „Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost.” (Rim 5,20)

Slijedi deset biblijskih odlomaka koji se odnose na sakrament ispovijedi, ali svaki na jedinstven način. Molite nad njima, razmatrajte o njima, pouzdajte se u Božje milosrđe, a onda obavite najbolju ispovijed u životu: „Kušajte i vidite kako dobar je Gospodin.” (Ps 34,9)

1. Izgubljeni sin: Lk 15,11-32

Prije nego što pođete na ispovijed, pročitajte i molite nad prispodobom o izgubljenom sinu. Molite žarko za milost da razumijete što to stvarno Bog želi da naučite iz ovoga duhovnoga remek-djela. Svakoga puta kada pročitate i razmatrate o ovome duhovnome dragulju, Bog će vas obogatiti novim i dubljim uvidima.

No u svim vremenima i na svim mjestima središnja je poruka da je Otac Bog, Otac koji je pun ljubavi, milosrđa i suosjećanja sa svima koji se pouzdaju u Njega. Sveti papa Ivan Pavao II. o ovoj je prispodobi napisao čitavu jednu encikliku – “Bogat milosrđem”. Pročitajte je i razmatrajte o njoj!

2. Psalam 51

Prije i poslije odlaska na ispovijed molite psalam 51. To je svesrdno djelo pokajanja, koje je kralj David molio nakon što je počinio preljub s Bat-Šebom, a zatim dao ubiti Uriju, nevinoga čovjeka. Žarko molite za milost da se istinski pokajete za svoje grijehe.

Istinska žalost te istinsko i svesrdno pokajanje ključni su za obavljanje dobre ispovijedi. David ponizno priznaje da je njegov grijeh njegovo vlastito djelo, i ne krivi nikoga osim samoga sebe. Neka i mi priznamo svoje grijehe, i uvijek okrivljujemo samo sebe, poput Davida, vjerujući u beskonačno Božje milosrđe!

3. Evanđelje po Ivanu 20,21-23

Čitajte i molite nad odlomkom o ustanovljenju sakramenta ispovijedi, one prve uskrsne noći, kada su apostoli bili u gornjoj sobi (dvorani Posljednje večere, op. prev.), a Isus je na njih dahnuo Duha Svetoga i rekao: „Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.”

Budite neizmjerno zahvalni za ovaj veliki dar podaren Crkvi i nam, njezinim udovima, istoga dana na koji slavimo Njegov pobjedonosni trijumf nad smrću, dan Njegova uskrsnuća od mrtvih. Zapravo, svakoga puta kada idemo na ispovijed, mi osobno slavimo smrt grijehu u svojoj vlastitoj osobi, i uskrsavamo na novi život milosti. Svaka ispovijed je iskustvo Uskrsa. Gospodin Isus uskrsnuo je u nama, aleluja!

4. Iv 21,15-19

Čitajte i razmatrajte o ovome razgovoru između Isusa i Petra. Nakon što su apostoli čudesno ulovili mnoštvo riba, Isus hoda s Petrom uz obalu, i tri puta ga pita da li Ga stvarno ljubi. Petar popravlja štetu od onda tri puta kada je tri puta zanijekao Isusa, kratko nakon Posljednje večere.

Molite za milost da se uistinu pokajete za svoje grijehe, i da učinite savršeno djelo pokajanja – pokajanje iz ljubavi! Ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Postanite raskajani Petar, recite Gospodinu da vam je uistinu žao zbog vaših grijeha, i koliko stvarno ljubite Gospodina.

5. Evanđelje po Luki 15,1-7

Dobri pastir ostavlja devedeset i devet ovaca kako bi potražio jednu izgubljenu ovcu. Spoznajte da ste vi ta izgubljena ovca, i da imate veliku vrijednost u Božjim očima. Vaša duša beskonačno je vrijedna u Božjim očima. Niste otkupljeni krvlju jaganjaca ili jaraca, niti ste otkupljeni zlatom ili srebrom, nego ste otkupljeni i izbavljeni Krvlju Jaganjca Božjega, koji oduzima grijehe svijeta (1 Pet 1,18-19).

6. Evanđelje po Ivanu, 10. poglavlje

Isus je Dobri pastir, koji ide za izgubljenim ovcama. No kada jednom iskusite zagrljaj pun ljubavi Isusa, Dobroga pastira, onda je na vama da budete dobri pastir ovcama koje je Isus stavio vama na brigu.

Ključ u tome da budemo dobri pastir jest da prvo moramo biti dobra ovca Dobroga pastira, da čujemo Njegov glas i da Ga slijedimo. Nakon što smo iskusili, kušali i vidjeli dobrotu Gospodnju u ispovijedi, onda dovedimo druge u zagrljaj pun ljubavi Dobroga pastira!

7. Evanđelje po Luki 23,39-43

Isus i dobri razbojnik. U ovome odlomku čvrsto vjerujte da i najgori od svih grješnika može stvarno postati najveći od svih svetaca ako se jednostavno pouzda. „Isuse, uzdam se u Tebe.” „Isuse, uzdam se u Tebe.” „Isuse, uzdam se u Tebe.”

Časni sluga Božji Fulton J. Sheen dirljivo je ustvrdio: „Dobri razbojnik umro je kao razbojnik jer je On ukrao raj.” Razglašavajte s krovova beskonačno milosrđe Božje, čak i onima koji smatraju da je njihov grijeh prevelik za Njegovo milosrđe! Doista nadahnjujuće je iskustvo pročitati “Dnevnik – Milosrđe u mojoj duši”, svete Faustine Kowalske.

8. Evanđelje po Mateju 8,1-4

Svaki sakrament ima specifičnu sakramentalnu milost, a milost ispovijedi je – izlječenje! Isus je došao izliječiti i iscijeliti bolesne, sve bolesne koji su se pouzdali u Njega. Moramo u gubavcu vidjeti sebe. Grijeh je guba, a svi smo mi grješnici. Kada je Isus dotaknuo i ozdravio gubavca, tako On može i mene izliječiti ako Mu dopustim. „Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.” (Iz 1,18)

Sveti Damjan, koji je radio s gubavcima na havajskome otoku Molokaiju, najviše je patio što tamo nije imao svećenika da ga iscijeli od njegove vlastite gube grijeha. Zahvaljujte Bogu što imate pristup svećenicima, koji u ispovijedi mogu izliječiti vašu duhovnu gubu!

9. Poslanica Galaćanima 5,16-26

Sveti Pavao suprotstavlja one koji žive po tijelu i one koji žive po Duhu. Oni koji žive prema tijelu, požnjet će propast i smrt. Oni koji žive prema Duhu, iskusit će plodove Duha, i doživjeti vječni život.

Ispovijed nam pomaže usmrtiti djela tijela, pomaže nam da nas vodi Duh Sveti. Neka steknemo naviku česte ispovijedi, pobijedimo požude tijela, pobijedimo ih i živimo istinsku slobodu sinova i kćeri Božjih.

10. Evanđelje po Ivanu, 11. poglavlje: Lazarevo iskustvo

Sveti Augustin uspoređuje ispovijed s Lazarom. Lazar je bio mrtav, i pokopan već četiri dana, a onda je Isus došao i vratio ga u život. Ono što se duhovno događa u ispovijedi jednako je tome: mi u ispovjedaonici napuštamo svoj stari život grijeha, svoju duhovnu smrt (mrtvački povoji simboliziraju naše grijehe), i ustajemo na novi život u Duhu.

Molimo i nadajmo se da će ovi biblijski odlomci baciti novo svjetlo na dragocjeni dragulj, dijamant, dar koji nam je milosrdni Isus dao, i da će poslužiti kao odskočne daske s kojih ćemo stići u ispovjedaonicu, kako bismo tamo doživjeli beskonačni ocean Božjega milosrđa. „Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!” (Psalam 118)

Izvor: Catholic Exchange | Prijevod: Ana Naletilić

Članak je preveden i objavljen uz dopuštenje nositelja prava. Sva prava pridržana.