Ne možemo sami sebi pre­više vjerovati, jer nam često manjka milosti i uviđavnosti.

U nama je malo svjetlosti i ta se brzo gasi zbog nemarnosti.

A često i ne primijetimo, da smo u srcu tako slijepi.

Često zlo činimo, a još se go­re ispričamo.

Vodi nas kadikad strast, a mislimo da smo revni.

Na drugima korimo i nezna­tne pogreške, a kod sebe prela­zimo i preko većih.

Dosta brzo osjećamo i mjeri­mo što podnosimo od drugih, ali ne opažamo, što drugi od nas trpe.

Kad bismo svoje pogreške dobro i pravo sudili, ne bismo imali razloga da drugoga strogo su­dimo.

Duhovan čovjek brine se prije svega za sebe; a tko na se­be dobro pazi, lako šuti o drugi­ma.

Nikad nećeš biti duhovan i pobožan ako ne budeš šutio o tuđim stvarima, a na sebe osobi­to pazio.

Ako se baviš samo Bogom i sobom, slabo će na te utjecati ono što vidiš vani. Gdje si, ako nisi sam u sebi? I ako si sve obišao, a sebe zanemario, koliko si napredovao?

Trebaš li mir i pravo nutar­nje jedinstvo, valja ti sve brige još zapostaviti i samo sebe promatrati.

Zatim ćeš mnogo napredo­vati, ako se sačuvaš slobodnim od svake vremenite brige. Mno­go ćeš zaostati, ako budeš cije­nio vremenita dobra.

Neka ti ništa ne bude veliko ni visoko, ništa drago i ugodno, osim Boga i onoga, što je od Boga.

Svaku utjehu, koja ti dođe od stvorenja, ne drži ni za što.

Duša, koja ljubi Boga, prezi­re sve izvan Boga.

Samo je vječni i neizmjerni Bog, koji sve ispunja, utjeha duši i srcu pravo veselje.

Primjena i molitva:

Ti si još početnik u duhovnom životu. Svrni onda svu pažnju na sebe i na svoje slabosti, pa ti neće ostati vremena da nepravedno drugoga ocjenjuješ. Očisti po­najprije pred svojom kućom, izvadi brvno iz svoga oka, da možeš prići k prijatelju i izvaditi mu trun.

Prelazi žurno preko svjetovnih poslo­va, pa se trudi, da sve vršiš za čast Božju.

Srce čisto stvori mi, Bože, i duh pravi obnovi u meni. Amen.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Tome Kempenca “Nasljeduj Krista”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net