Dragi čitatelji, s velikim vam zadovoljstvom najavljujemo da će počevši od sutra na našem portalu svake srijede i petka biti objavljivani duhovni poticaji fra Ante Vučkovića nastali na temelju fra Antinih razmatranja nad misnim čitanjima pojedinog dana.

Duhovni poticaji bit će objavljivani pod zajedničkim nazivom “Riječ i post”, a ideja koja stoji iza njih je, kako nam je rekao fra Ante, “povezati post i Riječ koja taži ljudsku glad upravo na dane koji su u Crkvi tradicionalno vezani za post: srijedu i petak”.

“To je vrsta konkretiziranja jednostavnog uvida koji je star kao i evanđelje, da je moguće napraviti odmak od hrane i hraniti se više Božjom riječju jer je u tim trenucima svijest sabranija i duša gladnija”, rekao je fra Ante primijetivši da postoji široka ponuda tumačenja novozavjetnih čitanja nedjeljom, ali da čovjek traži da ga se nahrani Božjom Riječju i u ostale dane.

Naglasio je kako mu je “jako važan” upravo spoj između Božje Riječi i odricanja od hrane koje stvara dobre preduvjete za slušanje Božjeg glasa: “Post je samo jedan trenutak koji je izvučen negativno – ‘Odričem se hrane’ ili ‘Sustežem se od neke vrste hrane’, ali stvaram bolje preduvjete za primanje druge hrane, hrane Božje Riječi.”

U skladu s time izrazio je očekivanje da će čitatelji njegovih duhovnih poticaja “ozbiljnije shvatiti post kada posvijeste da je on pomoć za razumijevanje Božje riječi”.

“Tako se može iskusiti kako čovjek ne živi samo o kruhu nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta”, kaže fra Ante.

Splitski franjevac autor je više knjiga koje su utemeljene upravo na razmatranju Božje Riječi. Za sebe kaže da pokušava biti “lađar” koji povezuje ljudsku muku i patnju s Božjim odgovorima:

“Trudim se smjestiti između ljudskih pitanja i Božje Riječi. Moj temeljni stav koji uvijek uzimam kao prešućenu pretpostavku jest da je Božja Riječ odgovor na ljudsku patnju, bol, pitanja, muku. Kada se smjestim između te dvije stvari: s jedne strane ljudske čežnje za odgovorom, a s druge strane Božjeg truda da taj odgovor stigne do nas, čini mi se da sam neka vrsta lađara koji prevozi s jedne obale na drugu”, rekao je fra Ante.