Apostol Pavao pisao je Galaćanima: »Za slo­bodu nas Krist oslobodi! Držite se, dakle, i ne dajte se ponovno pod jaram ropstva.« (Gal 5,1)

Kad je arkanđeo Gabrijel, poslanik Božji, objavio Nazaretskoj Djevici Mariji Božji plan da ona bude djevičanska majka Utjelovljene Riječi – Sina Očeva, ona se našla pred velikom tajnom i pred velikim čudom. Što će odgovoriti Božjemu glasniku? Bila je slobodna prihvatiti Božju ponudu ili ju ne prihvatiti. Bog silom ne nameće svoje božanske planove, nego ih nudi čovjekovoj slo­bodi.

Više puta smo se u našim razmišljanjima vraćali na misterij slobode, pa ćemo i sada razmišljati u svjetlu Marijine slobode. Njezinoj je slobodnoj odluci Bog povjerio svoje djelo spasenja ljudi! I ona je slobodno kazala Bogu DA! Taj je DA bio izrečen punom vjerom i ljubavlju i tako je Marija savršeno ispunila smisao svoje slobode. Ona je svojim slobodnim pristankom otvorila put Bogu da siđe među ljude i da se kao Spasitelj uključi u grješnu ljudsku povijest!

Samo je Božja tajna, što bi se dogodilo da je ona kazala NE. Bi li Bog odgodio svoj plan, ili bi ga promijenio, ili bi od njega posve odustao? To je tajna koja bi sigurno promijenila i život Nazaretske Djevice!

Svaki je čovjek stvoren kao slobodno biće. Nje­gova je odluka kako će i kamo usmjeriti svoj život; slobodno prema dobru, ili slobodno prema zlu.

U naše je vrijeme raširen pojam lažne slobode; čini što hoćeš, živi kako hoćeš. Tako se prava slo­boda naziva ropstvom, a lažna sloboda slobodom.

Apostol Pavao pisao je Galaćanima: »Vi ste, braćo, na slobodu pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima!« (Gal 5, 13)

Lažna sloboda uvijek ugrožava slobodu dru­goga i može se pretvoriti u pravo nasilje, teror nad mnoštvima: politički teror, gospodarski teror, teror nemorala. Silnici svih vrsta govore: »Mora biti onako kako mi hoćemo!«

Na takve se odnosi riječ iz Marijine zahvalnice: »… Rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prije­stolja, a uzvisi neznatne!« (Lk 1,31 -32)

Sloboda ostvaruje svoj smisao samo ako se Bogu kaže DA! Vršitelji Božje volje slobodni su ljudi. Oni se uključuju u Božju slobodu, a Božja je sloboda apsolutna u Dobroti, Istini, Ljubavi i Pravednosti.

Blažena Djevica Marija bila je sva Božja, Bez-grješna, i zato je njezina sloboda bila neopoziva poslušnost Božjoj volji! Prava je sloboda posluš­nost Bogu. Tek je tada riječ o istinskoj slobodi!

Sloboda je Božji dar da slobodno prihvatimo sebe kao Božji dar, i da se slobodno darujemo Bogu, jer se on daruje nama! Tako nas DA Bogu uvodi u ljubav i slobodu Božju. Kad čovjek kaže Bogu NE, vrši svoju volju, zlorabi svoju slobodu i tako upada u razna ropstva i ovisnosti o zlu i Zlome. Isusova je riječ: »Zaista, zaista, kažem vam: Tko god čini grijeh, rob je grijeha . Ako vas, dakle, Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.« (Iv 8,34.36) Zbog svoje Bezgrješnosti, Blažena Dje­vica Marija je najslobodnija od slobodnih, jer se sa svom svojom slobodom predala Božjoj ljubavi.

Stare litanije s Trsata iz XVI. stoljeća zazivaju je: »Sveta Mati Slobode!« Ona je zagovornica svake prave slobode; nacionalne, vjerske, osobne. Oso­bito je Zagovornica najsvetije slobode; slobode u milosti Božjoj, slobode od grijeha.

Kao mladi svećenik poznavao sam čovjeka i s kojim sam osobno razgovarao o njegovu obra­ćenju. Bio je poznat kao veliki psovač, mrzitelj Crkve i onih koji dolaze u crkvu. Imao je brojnu djecu. Djecu je odgajala žena. Slala je djecu na svibanjske i listopadne pobožnosti i govorila im neka mole za tatu. Jednoga dana obuzeo ga je silan strah zbog njegovih grijeha, kao da se nalazi pred ponorom pakla. Tako je milost djelovala. U tom je strahu odmah otrčao na ispovijed da se oslobodi grijeha. Obraćenje je zaista bilo potpuno.

Svako jutro vidio sam ga na svetoj misi, primao je svetu pričest. Kazao mi je: »Svi grješnici morali bi kroz to proći.« Ali je nastavio: »Mene su spasila moja djeca. Nisam griješio protiv života.« Spasila ga je i molitva njegove djece koja su molila Majku Gospodinovu za njegovo obraćenje. To je pravo oslobođenje koje ispunja dušu radošću i pravim mirom. Oslobođenje od grijeha čini čovjeka slo­bodnim za istinu, pravednost i ljubav; on ulazi u Božju slobodu.

Taj je čovjek bio obrtnik. Na izlog svoje radnje stavio je natpis: »Siromasima popravljam badava.« Uvjereni smo da je u tom čudu obraćenja bila prisutna Zagovornica, Sveta Mati Slobode! Za tu i takvu slobodu, zaista, oslobodi nas Isuse Kriste! (usp. Gal 5,1) Amen!

Kardinal Franjo Kuharić, 24. listopada 2001.

Gornji tekst je ulomak iz knjige kardinala Franje Kuharića Božja remek-djela u izdanju Glasa Koncila. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal Bitno.net. Više o knjizi pročitajte NA LINKU!