Kada je papa slao isusovce u diplomatske pohode, Ignacije im je savjetovao da različitim ljudima pristupaju na različite načine te im udovoljavaju kada god je to moguće, ali da prije svega udovoljavaju Bogu.

U ophođenju s utjecajnim ljudima, kao i s onima na položajima, ako želite steći njihovu naklonost na još veću slavu Boga, Gospodina našega, prvo proučite njihovo raspoloženje i prilagodite mu se. Ako su živahne naravi te spremno i rado govore, budite i vi takvi kada govorite o dobrim i svetim stvarima te nemojte biti odveć ozbiljni, mrki ni suzdržani. Ako su sramežljivi i povučeni, spori na jeziku, a u svome nastupu ozbiljni i odmjereni, budite i vi s njima takvi jer ćete ih na taj način pridobiti. “Svima bijah sve” (1 Kor 9,22). Imajte na pameti da, ako je netko vedre naravi te susretne nekoga tko je poput njega, postoji vrlo velika pogibao da se ne slože ukoliko nisu u jednome duhu. Stoga, ako vam je poznato da imate vedru narav, drugoj bi osobi sličnih osobina trebali prilaziti dobro pripravljeni samopreispitivanjem te odlučni da ostanete strpljivi i ne postanete mrzovoljni, osobito ako je osoba o kojoj je riječ slaba zdravlja. Ako pred sobom imate osobu mirnije naravi, ne postoji tolika pogibao neslaganja do kojega bi moglo doći uslijed ishitrenih riječi.

Pisma 51

Razmisli

  • Proučivši isprva raspoloženje drugoga, trebam mu se prilagoditi.
  • Prije no što pristupim svojim kolegama, trebam se dobro pripraviti preispitivanjem svojih motiva, kao i raspoloženja.
  • Moram odlučiti biti strpljiv/a i ne se dati isprovocirati.

Predoči

“Bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.” (1 Kor 9,22–23)

Upamti

Steknite naklonost drugih na još veću slavu Božju.

Gornji tekst izvadak je iz knjige sv. Ignacija Lojolskog “Radi, moli, voli”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net