Uznemiruješ li se jer ti ne uspijeva sve kako želiš i hoćeš? Tko je taj kome biva sve po volji? Ni meni ni tebi niti ikome od ljudi na zemlji. Nema nikoga na svijetu bez nevolje ili jada, bio on kralj ili papa.

A kome je najbolje? Zastalno onome, koji može za Boga štogod trpjeti.

Mnogi slabići i neznalice govore: gle, kako lijepo onaj čovjek živi, kako je bogat, kako velik, silan i uzvišen!

Ali gledaj na nebeska dobra i vidjet ćeš, kako su sva ta vremenita dobra uništena, kako su nestalna i vrlo tegobna, jer ih nikada ne posjedujemo bez straha i brige.

Nije čovjek sretan ako obiluje vremenitim dobrima, nego ga zadovoljuje srednja mjera.

Prava je nevolja živjeti na zemlji. Čim više želi čovjek biti duhovan, tim mu sadašnji život postaje gorči, jer osjeća bolje i vidi jasnije mane ljudske pokvarenosti.

Jesti, piti, bdjeti, spavati, počivati, raditi i robovati ostalim prirodnim potrebama doista je velika muka i pokora za pobožna čovjeka, koji bi htio biti slobodan i prost od svakog grijeha.

Duhovan čovjek biva, naime, na svijetu vrlo vezan tjelesnim potrebama. Zato prorok pobožno moli, da bi se njih mogao osloboditi govoreći. “Izbavi me, Gospodine, od mojih potreba.” (Ps 24,12)

Ali teško onima, koji ne uviđaju svoju bijedu, ali još teže onima, koji ljube ovaj bijedni i prolazni život. Toliko ga nekoji ljube, da ne bi ništa ni marili za kraljevstvo Božje, kad bi mogli ovdje uvijek živjeti, premda jedva imaju i najpotrebnije mučeći se ili prosjačeći. Bezumni i nepostojani srcem, koji tako duboko zagreznuše u zemaljštinu, da im se samo dopada ono što je tjelesno!

Ali će bijednici teško osjetiti još na koncu života, kako je kukavno i ništetno bilo što su ljubili.

Sveci pak Božji i svi pobožni prijatelji Kristovi nisu se obazirali na ono što je tijelu godilo, niti ono što je u svijetu uspijevalo; sva im je nada i težnja smjerala na vječna dobra.

Svaka njihova želja podizala se do stalnoga i nevidljivoga, da ih ne bi ljubav k vidljivim dobrima dovukla do najnižeg. Ne gubi, brate, vjere u duhovni napredak; još imaš vremena i časa!

Zašto hoćeš odgoditi svoju odluku do sutra? Ustani, odmah i počni i reci: Sad je vrijeme za rad, sada je vrijeme za borbu, sad je zgodno vrijeme da se popravimo. Kada ti je zlo i kad trpiš nevolju, tad je vrijeme za zaslužbu.

“Ognjem ti je i vodom proći prije nego dođeš do pokoja.” (Ps 65,12)

Ako sebe ne prisiliš, nećeš svladati mane. Dok nosimo ovo krhko tijelo, ne možemo biti bez grijeha, niti živjeti bez tegobe i bola.

Drago bi nam bilo mirovati bez svake nevolje, ali jer smo po grijehu izgubili nevinost, izgubili smo pravo blaženstvo.

Zato moramo biti strpljivi i čekati na milosrđe Božje dok “ne prođe zloća” (Ps 56,2) i “život ne proguta smrtno” (2 Kor 5,4).

O, kolika je slabost ljudska kad je uvijek sklona na zlo! Danas ispovijedaš svoje grijehe, a sutra iste počinjaš. Sad odlučiš da ćeš se čuvati, a sad kasnije griješiš kao da nisi ništa ni odlučio.

S pravom se možemo poniziti, niti ikad možemo što veliko o sebi misliti, jer smo tako slabi i nestalni.

I zbog nemarnosti može se brzo izgubiti sve, što se po milosti teškom mukom jedva postiglo.

Što će biti još konačno od nas kad tako rano postajemo mlaki? Jao nama ako tako naginjemo mirovanju kao da smo već u miru i sigurnosti, dok se još u našem vladanju ne pokazuje ni trag svetosti.

Dobro bi bilo da se još jednom kao dobri novaci dademo poučavati u kreposnom životu: možda bi bilo nade da ćemo se u budućnosti nešto popraviti i više duhovno napredovati.

Primjena i molitva:

Ako te stigne nesreća i zlo, gledaj u njima ruku Božju, koja nas takvim skrušenjem hoće da dovede do prave pokore i da nas očuva od životne obijesti. Naše slabosti i ostaci grijeha u nama neka nam otvore duhovne oči, da se još čvršće povežemo uz Isusa i njegovu svetu milost, jer je on uzeo na sebe sve naše ljudske slabosti osim grijeha. Božanski spasitelj učvrstit će naše dobre odluke i prve uspjehe u duhovnom životu.

Srce Isusovo, spasenje onima koji se u te ufaju, smiluj se nama!

Gornji tekst izvadak je iz knjige Tome Kempenca “Nasljeduj Krista”Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati ovdje.