Dominikanacem se postaje tako što osoba koju zanima redovničkih život i Red braće Propovjednika kontaktira našeg promicatelja zvanja fra Petra Galića čiji se kontakt podatci na dnu ovog teksta i na službenoj web-stranici naše Provincije. Fra Petra je najlakše kontaktirati e-mailom. Promicatelj informira o životu u Redu i dogovara osobni razgovor s osobom koja želi postati dominikancem, tada slijedi i razgovor s provincijalom – oba susreta imaju svrhu prosuditi koliko je pojedinac ozbiljan i prikladan za Red. Ako se nakon razgovora provincijal i promicatelj zvanja slože, pojedinca postaje postulant Reda. Što znači biti postulant? Period postulature služi tome da pojedinac pobliže upoznaje Red bez ikakve obveze da mora postati redovnikom. Postulant odlazi na vikend susrete i kraće duhovne vježbe s ostalim postulatnima u periodu od godinu dana, a jedan dio te godine provede i živeći u samostanu, najčešće što bliže roditeljskom domu. Na kraju te godine, ako nije bilo nekih problema (ovdje se baš misli na ekstremne situacije koje se rijetko događaju kao npr. krađa), na svom posljednjem susretu postulanati prolaze razgovor s članovima Vijeća za zvanja koje uključuje učitelja novaka, promicatelja zvanja i učitelja studenata. Potom slijede duhovne vježbe u trajanju od tjedan dana sredinom kolovoza i ulazak u novicijat s obredom oblačenja habita na kraju kolovoza ili početkom rujna. Cio novicijat u trajanju od godinu dana, pa tako i proces oblačenja habita, odvija se u samostanu Sv. Dominika u Dubrovniku pod paskom učitelja novaka.

Važno je napomenuti kako se novicijat podrazumijeva kao razdoblje kušnje čega je dio da se cijelu godinu ne ide kući osim baš u najvećoj potrebi kao što je smrtni slučaj u obitelji. U novicijatu se prijepodne odvijaju predavanja koja pokrivaju povijest redovništva, Reda i Crkve, te iščitavanje i tumačenje Pravila i Konstitucija Reda. Tijekom te godine se čitaju životopisi dominikanskih svetaca i knjige iz dominikanske duhovnosti, životopis sv. Dominika i ‘Ispovijesti’ svetog Augustina, a i potiče se i pročitati cijelu Bibliju. Predavanja održava učitelj novaka, ali tijekom godine dolaze i druga braća koja održavaju predavanja iz specifičnih tema.

Osim predavanja, obdržava se i samostanski dnevni red koji uključuje svakodnevnu molitvu časoslova, asistenciju u liturgiji, te održavanje samostana (što je važan element redovničkog života obzirom da mi sami održavamo svoje samostane, čistimo i sve, tako da se jako cijeni ako pojedinac ima neku korisnu vještinu kao što je kuhanje, vrtlarstvo i kućno majstorstvo).

Dosta često se ide u posjete drugim našim samostanima na Brač, Korčulu, Split, Hvar itd. kako bi novaci upoznali provinciju i braću u tim samostanima. Također, odmah početkom rujna svake se godine održava Međunarodni studijski tjedan dominikanskih studenata u Dubrovniku na kojem su dosada i novaci sudjelovali, a potom slijede i Redovnički dani u Splitu.

Na kraju novicijata se polažu ispiti iz poznavanja povijesti Reda i samih Pravila Reda – nisu to ispiti u strogom smislu riječi, s ocjenama, ali se pretpostavlja poznavanje materije u smislu opće kultura. Nakon toga slijede razgovori s provincijalom i učiteljem novaka i onda slijedi glasanje samostanskog vijeća u kojem se odvijao novicijat treba li se novaka pustiti da položi zavjete. Posljednja stvar prije polaganja samih zavjeta su duhovne vježbe od tjedan dana.

Nakon polaganja zavjeta dobije se godišnji odmor od kakva 2-3 tjedna da se ode kući posjetiti obitelj. Najuža obitelj se može pozvati na obred oblačenja habita i na obred davanja zavjeta. Također, iako tijekom trajanja novicijata, novak ne može ići doma bez opravdanog razloga, obitelj može doći u posjet novaku tijekom novicijata.

Po završetku novicijata, počinje život brata studenta koji studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i priprema se za polaganje svečanih zavjeta, te primanje Svetog Reda.

Promotor za zvanja:

Petar Galić, OP
Dominikanski samostan
Hrvojeva 2
21 000 SPLIT
Tel.: 021/323 483
E mail:
zvanja @ dominikanci.hr

Preuzeto s studenti.dominikanci.hr