Knjiga Otkrivenja na prvi mah izgleda najzamršenija i najneprobojnija knjiga Sv. pisma. Ipak, kada ju se duže i češće čita, otkriva se sva jednostavnost njezinih slika i vizija. Pogledajmo peto poglavlje Knjige Otkrivenja. U viđenju se pojavljuje knjiga zapečaćena sa sedam pečata. Nitko je ne može otvoriti. Odjednom se pojavljuje Lav iz plemena Judina i otvara njezine pečate. Taj Lav je ustvari zaklani Jaganjac. On stoji posred prijestolja. Na glavi ima sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih.

Rogovi uvijek u Sv. pismu, ali i općenito, u ljudskoj simbolici, označavaju snagu. Jaganjac je pojam bića bez snage. Po prirodi janje nema rogove. Jaganjac Božji nadilazi te kategorije. On je pravi Jaganjac, ali i pravi Bog. On je Svemoćni. Svemoćan je u svojoj janjećoj nemoći. On se ponizio i postao čovjekom, ali i janjetom. Ponizio se do mjere zaklane životinje. U tomu je sva Njegova snaga. On nije tiranin. Jak je neizmjerno i suzdržan neizmjerno. Premda bi Svojom snagom mogao satrti našu slobodu, on je pojačava. On ima moć uništiti ono što je nama neuništivo. Simbolika broja sedam je prebogata. Imamo sedam glavnih grijeha: oholost, škrtost, bludnost, zavist, neumjerenost u jelu i piću, srditost i lijenost. Jaganjac Božji, Zaklani, Svojom žrtvom poništava snagu grijeha u nama. On je Sam postao grijehom da uništi naše grijehe. Sedam grijeha čvrsto drži zapečaćen naš život. Grijeh nas zatvara. Dovoljna je kap ljubomore pa da se potpuno zatvorimo u sebe i odijelimo od onoga na koga smo ljubomorni. I tako se može reći za svaki i najmanji grijeh. Bludna misao me zatvara u čudne osjećaje, uglavnom sive i mučne. Bog je, zbog grijeha, sve zatvorio u neposluh – kaže sv. Pavao. Tako, čitav je svijet zatvoren. Nejasan. Mutan. Zatvoran. I svi zbog toga plaču – kako kaže Knjiga Otkrivenja.

Jaganjac otvara ono što je zatvoreno. On ima sedam rogova da svojom silom razori sedam glavnih grijeha i čovjeka otvori za Boga i bližnje. Otvorenost je važna za primanje darova Duha Svetoga. Ima ih sedam: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji! Ti darovi ispunjaju otvorenu dušu i prelijevaju se na čitav svijet. Nestaju suze i jauci, a pojavljuje se klicanje i pjesma.

Vizija završava novom pjesmom: Dostojan si uzeti knjigu/i otvoriti pečate njezine/jer si bio zaklan/i otkupio, krvlju Svojom, za Boga/ljude iz svakog plemena i jezika,/puka i naroda; i učinio si ih Bogu našemu/kraljevstvom i svećenicima/i kraljevat će na zemlji. Kraljevi su jer vladaju nad sedam grijeha (Izrael je pokorio sedam poganskih naroda koji su stanovali u Obećanoj zemlji!). Svećenici su jer u Duhu Svetom posreduju za sve ljude. Uzimaju ulogu Jaganjca – Velikog Svećenika, i prikazuju svoja čista tijela kao žrtvu za sve ljude. Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine! – veli sv. Pavao.

Na prvi mah izgleda sve zamršeno, ali je u dnu krajnje jednostavno. Jednostavni Jaganjac sve pojednostavljuje i sve stavlja u jedno. Jedan je jednostavan! Oče, da budu jedno! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu! – kaže sv. Pavao. Koje li jedinstvenosti!