“Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene” (Izl 20,2-3)

U prvoj Božjoj zapovijedi Bog nam je jasno dao na znanje da je On jedini Bog i da uz njega, svemogućeg Stvoritelja svega, nema i ne može biti nikakvog drugog boga. Nažalost, tu su zapovijed često kršili, najprije sam izabrani izraelski narod, a onda i svi drugi narodi na Zemlji. Nakon što su izašli iz egipatskog ropstva, Izraelci su upali u još veće ropstvo. Bilo je to ropstvo idolu, bogu kojeg su sami napravili. Bilo je to zlatno tele kojemu su se klanjali kao Bogu i govorili: “Ovo je tvoj Bog, Izraele, koji te izveo iz Egipta” (Izl 32,4). Idolopoklonstvo je napast koja prati čovječanstvo od samog početka ove naše povijesti.

Adam i Eva također su kušani i pali upravo na ovoj napasti. Više su vjerovali Sotoni koji im je obećavao da će postati bogovi ako prekrše Božju zapovijed. Tako su oni postali idolopoklonici, i to ih je koštalo raja na Zemlji. Jedna od glavnih karakteristika idola jest to da se oni vrlo brzo promeću u demone. A vlastitost je demona u tome da oni lažu i ubijaju. Adama i Evu demon je prevario tako da im je slagao da će postati bogovi. Ne samo da nisu postali besmrtni bogovi nego su zbog svoga grijeha morali umrijeti. Idol kojem su povjerovali više nego Bogu odveo ih je u smrt. I danas je najviše ugrožena prva zapovijed Božja.

Ovaj naš naraštaj na početku trećeg tisućljeća na velikom je udaru napasti idolopoklonstva. Sa svih strana dolaze nam razni gurui koji najprije uljudno nude, a poslije i raznim metodama pritiska nameću svoje bogove, svoje metode vježbe joge i drugih alternativnih tehnika i meditacija, uvodeći nas u napast da prekršimo prvu Božju zapovijed koja kaže: “Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!” (Izl 20,2-3) Neka nas Duh Sveti sačuva u slobodi djece Božje da ne nasjednemo raznim idolima. Idoli ne mogu dati ono što obećavaju. Idoli zaluđuju. Oni se brzo promeću u demone. Obećavaju sreću i slobodu, a vode u ropstvo i smrt.

Pravu nam slobodu može dati samo Onaj koji je život svoj dao za nas da imamo život i to da ga imamo u izobilju. “Ako vas Sin oslobodi, bit ćete slobodni” (Iv 8,36). Sin je to Božji, Isus Krist, jedini Spasitelj svijeta, jedini donositelj vode žive. Prva zapovijed Božja osuđuje glavne grijehe bezvjerja, a to su iskušavanje Boga riječima ili djelima, svetogrđe i simonija. Iskušavanje Boga jest u tome da se, riječima ili djelima, stavljaju na kušnju njegova dobrota i svemoć. Tako je Sotona htio od Isusa postići da se baci dolje s Hrama sileæi tako Boga da intervenira. Isus mu suprotstavlja riječ Božju: “Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!” (Pnz 6,16).

Izazov koji se krije u iskušavanju Boga vrijeđa štovanje i pouzdanje koje dugujemo svome Stvoritelju i Gospodinu. U njemu je uvijek pritajena sumnja u njegovu ljubav, providnost i moć, poučava nas najnoviji Katekizam Katoličke Crkve.

dr. sc. Mijo Nikić

S dopuštenjem autora preuzeto iz knjige Očima psihologa teologa