Gospodin je dopustio na vas bol… U Njegovoj providnosti to je sredstvo posvećenja za vas. Preko takvih smetnji i muka ostvaruje se u vama plan Božji i vi mu služite. Sve to sjedinite s presvetom mukom Gospodinovom i Njemu neprestano prikazujte takvo mučeništvo. Neka vaša pažnja ne bude na ovim nuzgrednim, vanjskim prilikama koje će prestati ovim zemaljskim životom! Naprotiv, neka sve bude upravljeno jedino na Boga!

Izvor: Facebook stranica “Sluga Božji Ante Antić”