Radost je plod Duha Svetoga. Kao kršćani pozvani smo uvijek se radovati (Radujte se u Gospodinu uvijek!, Fil 4,4). No kako se radovati u teškim trenucima? Kako pronaći pravu radost koja traje i ne napušta nas nikada? Evo što Biblija o tome kaže:

1. Poslanica Filipljanima 4,4-7:

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

2. Evanđelje po Ivanu 15,11:

To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna

3. Knjiga propovjednikova 3,12-13:

Spoznadoh: Ništa bolje nema za njih, nego da se vesele i uživaju u životu. A i da čovjek jede i pije i uživa život uza svu muku svoju, dar je to Božji. 

4. Knjiga Nehemijina 8,10:

I još im reče Nehemija: Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost.

5. Poslanica Rimljanima 12,12:

U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!

6. Psalam 16,11:

Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno. 

7.  Jakovljeva poslanica 1,2:

Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje.

8. Poslanica Rimljanima 15,13:

A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

9. Mudre izreke 10,28:

Pravedničko je ufanje puno radosti, a opakima je nada uprazno.

10. Knjiga proroka Izaije 55,12:

Da, s radošću ćete otići i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati.

11. Poslanica Galaćanima 5,22:

Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.

12. Knjiga proroka Sefanije 3,17

Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno. 

13. Psalam 126,5:

Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

14. Evanđelje po Ivanu 16,24:

Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna! 

15. Knjiga Propovjednikova 2,26:

Mudrost, spoznaju, radost on daruje onom tko mu je po volji, a grešniku nameće zadaću da sabira i skuplja za onoga tko je po volji Bogu.

16. Poslanica Rimljanima 14,17:

Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome. 

17. Knjiga Propovjednikova 9,7-9:

Zato s radošću jedi svoj kruh i vesela srca pij svoje vino, jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo. U svako doba nosi haljine bijele i ulja nek’ ne ponestane na tvojoj glavi. Uživaj život sa ženom koju ljubiš u sve dane svojega ispraznog vijeka koji ti Bog daje pod suncem, jer to je tvoj udio u životu i u trudu kojim se trudiš pod suncem.

18. Knjiga proroka Izaije 61,10:

Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi il` nevjesta kad se uresi nakitom. 

19. Psalam 37,4:

Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!

20. Knjiga proroka Habakuka 3,17-18:

Iako smreka neće procvjetati, ni plod neće biti u vinovoj lozi; trud masline neće uspjeti, a polja neće dati mesa; stado će biti odsječeno od krda i u staji neće biti stada: Ipak ja ću se radovati Gospodinu, radovat ću se u Bogu svog spasenja.