Reče mu: ”Daj da počistim tvoju kuću i popravim ti ležaj.”

Siromah odbi: ”Dobro je tako!”. No majka Tereza je bila uporna: ”Bit će još bolje pustiš li me da uredim tvoj dom.”

Pospremajući, opazi u kutu veliku, prašnjavu svjetiljku. Već je dugo nitko nije uzeo u ruke.

”Kako lijepa svjetiljka! Zašto je nikada ne upališ?” upita ga.

”A kome bih je mogao upaliti?” uzdahnu starac. ”Već mi godinama nitko nije došao. Nije bilo potrebe paliti je.”

”Bi li upalio svjetiljku ako bih ti ja poslala naše sestre?” upita ga Majka Tereza.

”Naravno da bih”, odgovori joj siromah.

Poslala je svoje sestre i život se tog nepovjerljivog starca promijenio. Nakon dvije godine zamolio je sestre koje su mu pomagale: ”Recite mojoj prijateljici da svjetlo koje je zapalila u mome životu još uvijek gori.”

Božo Rustja