Doktor se nagnu nad osobom koja je ležala nepomična na krevetu.

Zatim se uspravi i reče: “Boli me što vam moram reći da je vaš muž prešao u bolji život, draga moja.”

Nepomična figura ispružena na krevetu protestiraše slabim glasom: “Nije istina, još sam živ.”

“Šuti”, odgovori mu žena.
“Valjda doktor zna bolje od tebe.”

Nepoznati autor