Čovjek reče sam sebi: “Uspjet ću se od nje odvojiti!”

Tako ustade i počne trčati, ali svaki put kad bi stavio nogu na zemlju, svoju sjenu bi ponovno ugledao.

Reče tada sam sebi: “Moram trčati brže.”

Tako počne trčati brže, uvijek sve brže, i trčao je tako dugo dok nije iscrpljen pao na zemlju i umro.

Nije mislio da se te tako dosadne sjene mogao osloboditi bez ikakva napora jednostavnim odlaskom pod sjenu drveta…

Thomas Merton

Čovjek koji se sam pokušava osloboditi svojih grijeha, pogoršava vlastitu situaciju. S mnogo manje napora, može se postići beskrajno više: dovoljno je poći onamo kamo nas vode vjera i poniznost, tj. u sjenu Kristovu. U Njegovoj sjeni, nestat će naše “sjene”. (don Enzo Boninsegna)