U jednoj seoskoj župi žene su se navečer u jednoj prostoriji sastajale na zajedničku molitvu. Nakon duljeg moljenja došlo bi na red takozvano pojedinačno izručivanje u molitvu. Tada bi pojedina moliteljica iznijela svoje potrebe i teškoće da bi se onda sve zajednički na te nakane molile.

Došla je na red jedna mlada žena. Ona se nazočnima preporučila da joj pomognu svojim molitvama kako bi se njezin muž popravio. I raspričala se o njegovim manama i nepodopštinama. A dok se ona tako jadala i preporučivala muža nevaljalca u molitve, njezin je muž vani pod prozorom sve to slušao. Znatiželjan, a i zlovoljan, kamo to njegova žena večerom odlazi i što radi, otišao je u izviđanje. I imao je što vidjeti i čuti.

Što se potom dogodilo? U obitelji svađa, a u župi skandal. A prestalo je i okupljanje tih ‘pobožnih’ ženica na takve molitve.

“Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani”, zapisao je evanđelist Matej Isusove riječi.

 Gornji tekst je preuzet iz knjige “Primjeri za propovijedi i kateheze” u izdanju UPT-a o kojoj više možete saznati ovdje.