Jednog dana miš je gledao kroz pukotinu u zidu farmera i njegovu ženu kako otvaraju neki paket.

“Kakvu bi hranu paket mogao sadržavati?” pitao se.

Ali kad je otkrio da je u pitanju mišolovka, bio je užasnut.

Trčeći kroz dvorište miš je upozoravao ostale vičući:

“U kući je mišolovka! U kući je mišolovka!”

Kokoš, kvocajući i čeprkajući, podiže glavu i reče:

“Gospodine Mišo, to je ozbiljan problem za tebe, ali za mene nema ama baš nikakve posljedice.

Ja se zbog toga ne trebam uzrujavati.”

Miš se okrenu prascu i viknu:

“Mišolovka je u kući! Mišolovka je u kući!”

Prase je suosjećalo, ali reče:

“Vrlo mi je žao, gospodine Mišo, ali ja tu ne mogu ništa učiniti osim moliti.

Budi siguran da si u mojim molitvama.”

Miš tada krenu prema kravi:

“Mišolovka je u kući! Mišolovka je u kući!”

Krava reče:

“Oh, gospodine Mišo, žao mi je zbog tebe, ali s mog nosa neće faliti koža.”

Tako se miš vratio odbijen pognute glave u kuću kako bi se sam suočio s farmerovom mišolovkom.

Te se noći začuo čudan zvuk u kući – kao zvuk kad mišolovka uhvati svoj plijen.

Farmerova žena požurila je vidjeti što se uhvatilo.

U mraku nije vidjela da je mišolovka uhvatila rep otrovne zmije.

Želiš još duhovnih priča? Pridruži nam se:

Zmija je ugrizla ženu.

Farmer ju je brzo odvezao u bolnicu.

Nedugo zatim vratila se kući s visokom temperaturom.

Znamo da se visoka temperatura liječila svježom kokošjom juhom pa je farmer zaklao kokoš.

Ali bolest njegove žene se nastavila pa su je došli posjetiti prijatelji i susjedi.

Da bi ih nahranio, farmer je zaklao prase.

Farmerova se žena, nažalost, nije oporavila – umrla je.

Došlo je toliko ljudi na njezin pogreb, da je farmer morao zaklati kravu kako bi ih sve nahranio.

Miš je sve to gledao s velikom tugom kroz svoju pukotinu u zidu.

Zato, kad sljedeći put čuješ da se neko suočio s problemom i misliš da te se to ne tiče, sjeti se – kad je jedan od nas ugrožen, svi smo u opasnosti.

Svi smo umiješani u putovanje zvano “život”.

Moramo paziti jedni na druge i ponekad uložiti dodatan trud da ohrabrimo svog bližnjeg.

Sjeti se: svatko je od nas bitna nit u životu druge osobe – naši životi isprepleteni su s razlogom.

Nepoznati autor