To je bila stvarno divna obitelj, u kojoj sve, pa i bol, miriše na proljetno cvijeće. I đavao htjede doznati tajnu te čudesne ljubavi.

Muž i  žena ovako su to protumačili:

Tu nema tajne.

Mi svoju ljubav živimo jednostavno, kao na utakmici, kao na natjecanju.

Kad jedno od nas dvoje pogriješi, onaj drugi na se preuzima krivnju.

Kad jedno od nas dvoje učini dobro, onaj drugi prima pohvale.

Kad jedno od nas dvoje trpi, onaj drugi je zbog toga prepun skrbi.

Kad je jedno od nas dvoje sretno, onaj drugi se tome više raduje.

U stvari uvijek se natječemo: uvijek jedan od nas želi prvi stići do sve ljepše i savršenije ljubavi.

Đavlu se sve to učini besmislenim pa ode, ne učinivši im nikakvo zlo.

A ipak jedino tako može biti sretnih brakova na tom jadnom svijetu.

D. Semplici

Bitno.net