Ništa ne će izbjeći božanskome sudištu: misli, želje, riječi, djela i propusti. Svaki ljudski čin zadobit će tada svoju pravu dimenziju: onu koju ima u Božjim očima, a ne onu koju je imao pred ljudima.

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Doba Došašća pripravlja naše duše također za iščekivanje drugoga Kristova dolaska na kraju vremena; svijet će tada »ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom« suditi živima i mrtvima na općem sudu, nakon kojega će nastati »nova nebesa i nova zemlja, gdje pravednost prebiva«.

Prije drugoga slavnog dolaska našega Gospodina zbit će se posebni sud, odmah poslije smrti. Objava nas uči da je smrt prijelaz u vječni život. A između zemaljskoga života i vječnoga života bit će posebni sud koji će izvršiti sam Isus Krist, u kojemu će svakome biti suđeno po njegovim djelima. »Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki zadobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.«

Ništa ne će izbjeći božanskome sudištu: misli, želje, riječi, djela i propusti. Svaki ljudski čin zadobit će tada svoju pravu dimenziju: onu koju ima u Božjim očima, a ne onu koju je imao pred ljudima. Pokazat će se sve misli, sanjarije i želje…; sve intimne slabosti koje je možda sada teško priznati. Isus Krist »će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca.« Na vidjelo će izići i riječi kojima smo se ponekad okoristili za vlastito uzdizanje, ili one koje smo učinili sredstvom laži, a također i nedostatak razumijevanja, ljubavi i pravednosti. I naša djela: bit ćemo suđeni i za njih, »jer ogladnjeh i dadoste mi jesti…« Krist će gledati naše živote ispitujući kako smo se odnosili prema njemu i prema ljudima, njegovoj braći.

Dnevni ispit savjesti i česta ispovijed vrlo su važna sredstva za svakodnevnu pripravu za konačni susret s Gospodinom, koji će se možda ubrzo dogoditi. To su izvrsna sredstva i da pripravimo novi susret s Gospodinom u svetoj noći koja se već bliži: »Požuri, Gospodine Isuse, i nemoj kasniti: mi se uzdamo u tvoju dobrotu, utješi nas i ohrabri svojim dolaskom!«

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)

[facebook]Želiš još poticajnih tekstova? Klikni like![/facebook]