U mjesecu smo svibnju koji je u katoličkoj tradiciji posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Zato smo vam pripremili za svaki dan u mjesecu jednu meditaciju koju je napisao bl. kardinal John Henry Newman o Lauretanskim litanijama.

Marija je “Virgo potens”, Djevica moćna.

Ovaj veliki svemir, koji vidimo danju i noću, ili kako je nazvan, prirodni svijet, vođen je fiksnim zakonima koje je Stvoritelj upisao u njega, i po tim divnim zakonima, stvorena je sigurnost protiv ijedne značajnije ozljede ili gubitka. Jedan dio se može sukobiti s drugim, te se mogu dogoditi vječne posljedice, ali, gledano kao cjelina, stvoreno je da opstane zauvijek. Stoga psalmist veli: “On je postavio svijet da se ne pomiče.”

Takav je svijet prirode; ali postoji još jedan predivni svijet. U njemu je snaga koja mijenja i kroti vidljivi svijet; to je svijet anđela i svetaca, Svete Crkve i njene djece; a oružje kojim se svladavaju zakoni je snaga molitve.

Molitvom sve može biti učinjeno, čak i što je po naravi (prirodi) nemoguće. Kada Noa moli, Bog mu odgovara da nikad ponovno ne će potopiti rasu ljudi. Kada je Mojsije molio, deset je teških zala palo na zemlju egipatsku. Kada je Jošua molio, sunce je stalo. Kada je Samuel molio, grmljavina i kiša su pali na pšenične usjeve. Kada je Ilija molio, došao je oganj s neba. Kada je Elizej molio, mrtvi su oživjeli. Kada je Ezekiel molio, Bog je udario veliku vojsku Asiraca, te oni nestaše.

To je razlog zašto je Blažena Djevica nazvana Moćnom – dapače, ponekad i svemoćnom, jer ona ima, više od svih anđela i svetaca, onaj veliki, nadmoćan dar molitve. Nitko nema pristupa Svemogućemu doli Njegova Majka; niti itko ima tolike zasluge kako ih ona ima. Njen Sin joj ne će uskratiti ništa, u tome leži njena snaga. Dok ona brani Crkvu, ni visina, ni dubina, niti koji čovjek ili zle sile, ni vlast, ni sposobnosti čovjeka, ni nasilje, ne može čovjeku da ne naudi; ali Marija vlada iznad toga, ona je Kraljica u sve vijeke.

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: s. M. P. | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretanskim litanijama