U ogledu objavljenom na Crkvi na kamenu, biskup u miru Ratko Perić osvrnuo se na riječi isprike homoseksualcima nadbiskupa Mate Uzinića, kao i na reakcije laičkih intelektualaca na nadbiskupove riječi.

Biskup u miru pohvalno se osvrće na razmatranja Uzinićevih riječi koje su iznijeli Snježana Gladić Majdandžić na portalu Vjera i djela, Goran Andrijanić na portalu Narod.hr, Nikolina Nakić na Facebooku, Ivan Poljaković na portalu Katolik.hr te autor inicijala R. F. na web-stranici Miportal.hr.

Hvaleći angažman laičkih katoličkih intelektualaca, Ratko Perić piše:

“Prvo, vjernik, svećenik, biskup istinski se začudi kako ovako navedeni katolički laici sukcesivno, i u biti komplementarno i harmonično, brane Katoličku Crkvu, njezinu vjeru i moral, od jednoga katoličkoga Nadbiskupa, koji bi svojom službom jasna naučavanja trebao predstavljati Krista, a evo upao u dvoznačje pa ne razlikuje ili ne želi razlikovati udruge LGBT-a od istinski istospolnih muka kojih se takvi nositelji žele riješiti i živjeti po naravnom, Božjem zakonu. Ili se preuzvišeni Prelat namjerno upustio u takvu dvogranu igru da postigne neke druge ciljeve, umjesto da u svome crkvenom nauku bude evanđeoski i kristalno razgovijetan kako mu se dolikuje i kako se to od njega očekuje?

Drugo, takav se vjernik, svećenik, biskup ujedno zadivi s kojom vjerničkom dobrostivošću, teološkim znanjem i kršćanskom kulturom kao Kristovi vjernici laici, svaki na svoj vlastit način, s vlastitim izričajem, ljudskom inteligencijom i emocijom, odgovaraju i Nadbiskupa pozivaju da izađe iz svoje kontradikcije i služi se jasnom dikcijom ljudske logike, kršćanske moralke i crkvene dogmatike na dobro vjernika i svih primatelja svoje poruke. I neki od njih ujedno pozivaju hrvatske biskupe da čvrsto stanu uz istinu i narod poput blaženoga Stepinca koji je bio i uz istinu i u narod, i to kada je bila ‘Crkva šutnje’, a danas niti je ‘Crkva šutnje’ niti je na djelu ‘željezna zavjesa’!

Treće, ti intelektualci laici, svaki sa svojim primljenim i prakticiranim darovima Duha Božjega, znaju što vjeruju, znaju jasno reći što u sebi nose i za ono što znaju i vjeruju javno i napismeno svjedoče, svjesni da time, svaki prema svomu društvenom i crkvenom stanju i znanju, žele pridonijeti dobrobiti Katoličke Crkve kojoj su ugledni članovi.

Četvrto, prema svom znanju, kompetentnosti i ugledu laici ‘imaju slobodu, a katkada i dužnost da reknu svoje mišljenje o stvarima koje se odnose na korist Crkve’ (LG 37). Ovakvi su katolički intelektualci ne samo poželjni u našoj javnosti nego su s interesom i radošću čitani i komentirani kada to čine ‘istinoljubivo, hrabro i razborito, s poštovanjem i ljubavlju prema onima koji radi svoje svete službe predstavljaju Krista’ (Isto). Ovakvi se intelektualci ne boje, nego odlučno-ljudski i razumnovjernički nastupaju, objavljuju i ne daju se ‘ušutkati’ (Dj 18,10) ni od kakve ovosvjetske medijatike i ne dršću ni pred kakvim višezvučjem koje isukanim mačevima brani ‘duh ovoga svijeta’!

Peto, kada bismo imali Školu ovakvih intelektualaca, teologa, laika, koji bi ovako smjelo i zdravokritički reagirali na ovakve pozive na ‘Ljetne škole teologije’ i na javna traženja ‘oproštenja od homoseksualaca’ u ime Crkve, onda nam doista ne bi trebale ni dubiozne Ljetne škole ni molbe za oproštenjem u ime Katoličke Crkve koja ne osjeća da je uvrijedila osobe koje doživljavaju sklonost istomu spolu, jer je prema njima uvijek pokazivala obzirno pastoralno vodstvo, a odbijala grijeh sodomije i istospolnih udruživanja. Kada bi Crkva blagoslivljala bilo kakav grijeh, ne bi bila ni Kristova, ni jedna, ni sveta, ni katolička, ni apostolska!”

Cijeli ogled biskupa u miru Ratka Perića pročitati je moguće ovdje.