Neposredno uoči početka pandemije koronavirusa u BiH, Općina Drvar izdala je 3. ožujka 2020. Župi sv. Josipa Drvar lokacijsku informaciju (urbanističku dozvolu) za rekonstrukciju i dogradnju sadašnjeg poslovnog objekta u Ul. Jole Marića koji će služiti u budućnosti kao višenamjenski župni pastoralni centar.

Dozvolu je potpisala načelnica općine Dušica Runić i vrijedi godinu dana, uz mogućnost produženja.

Put do lokacijske dozvole nije bio nimalo lagan budući da su njezino ishodovanje otežavale brojne političke smicalice i opstrukcije.

Podsjetimo, Župa sv. Josipa Drvar obratila se 27. prosinca 2018. zahtjevom nadležnim općinskim tijelima za izdavanjem lokacijske dozvole. Općina Drvar rješenjem od 2. travnja 20109. odbija izdati traženu dozvolu uz obrazloženje da idejni projekt odstupa od zadanih urbanističko-tehničkih uvjeta u pogledu građevinske crte, katnosti i namjene objekta.

Na negativno rješenje Općine Župa je izjavila u roku pismenu žalbu drugoj instanci, tj. Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije u Livnu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba upravnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.

Rješavajući po žalbi, Ministarstvo je uvažilo žalbu Župe po svim točkama i donijelo 21. svibnja 2019. rješenje kojim se poništava rješenje Prvostupanjskog organa i predmet vraća na ponovni postupak, uz napomenu da je Prvostupanjski organ dužan uvažiti sve iznesene primjedbe i postupiti po svim uputama navedenim u rješenju Ministarstva.

Nakon što je Općina Drvar u ponovnom postupku 27. lipnja 2019. opet donijela negativno rješenje, Župa Drvar je po drugi put uputila žalbu nadležnom Ministarstvu u Livnu koje 20. rujna 2019. iznova donosi rješenje u korist Župe Drvar po svim točkama i nalaže Općini Drvar da u roku 60 dana postupi po njihovu rješenju i izdaju lokacijsku dozvolu.

Međutim, uslijedilo je nekoliko dodatnih nepotrebnih rasprava i usuglašavanja između predstavnika Općine i Župe, a na zadnjoj takvoj raspravi održanoj 14. siječnja 2020. zaključeno je da su ispunjeni svi uvjeti i da više nema nikakvih prepreka za izdavanje lokacijske dozvole.

Budući da je voditeljica postupka 17. siječnja 2020. predala pozitivno rješenje na protokol za potpis kod načelnice općine, a Župi Drvar tjednima nakon toga nije stizao nikakav pozitivan odgovor, Župa je bila primorana 11. veljače 2020. uputiti pismeni zahtjev za inspekcijski nadzor Županijskoj upravnoj inspekciji u Livnu s ciljem da se utvrdi činjenično stanje u Općini Drvar radi izvršavanja zakona.

Nakon što je Županijska upravna inspekcija intervenirala, Općina Drvar je konačno 3. ožujka 2020. izdala Župi Drvar lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju spomenutog objekta.

Nakon „maratonskog procesa“ ishodovanja lokacijske dozvole, koja se u pravilu dobiva nakon 15 dana, slijedi postupak za dobivanje građevinske dozvole. U Župi Drvar se nadaju da će taj postupak biti puno kraći i da će biti okončan do ljeta – budući da je riječ o predočenju izvedbenog projekta i uplati različitih naknada – kako bi se onda, kad budu financijski uvjeti dopuštali, krenulo s radovima.

Župa Drvar moli sve dobročinitelje koji su voljni pomoći izgradnju pastoralnog centra da to učine putem KM i deviznog žiro računa.

Župa sv. Josipa Drvar
Omladinska 9
BiH-80260 Drvar

Devizni žiro račun župe Drvar:
UniCredit Bank d.d. Mostar
IBAN: BA393381504881418394
SWIFT: UNCRBA22

Žiro-račun župe Drvar (BAM):
UniCredit Bank, d.d. Mostar
3381502281415165

Foto: Župa Drvar

Župa Drvar | Bitno.net