Catholic answers apostolat je američkih katolika posvećen apologetici i evangelizaciji. Među brojnim tema kojima se bave je i problem pobačaja. Inicijativa 40 dana za život – Hrvatska donosi vam CA videa u kojima apologeti odgovaraju na pitanja vezana uz pobačaj. Tema prvoga od njih je: Kada počinje ljudski život?

40 dana za život | Bitno.net