Relikvije

Vatikan će u povodu završetka Godine vjere prvi put javnosti pokazati relikvije svetoga Petra, prvog pape i rimskog biskupa, s ciljem da se ponovno probudi vjera kao u prvih kršćana, izjavio je predsjednik Papinskog vijeća za novu evangelizaciju mons. Rino Fisichella u vatikanskom listu “L’Osservatore Romano”. Pokazivanje relikvija predviđeno je na samom kraju Godine vjere, 24. studenoga.

Arheološka iskapanja ispod bazilike svetog Petra 1930. godine otkrila su ranokršćanske grobove, a njihov raspored, uspoređen s drevnim hodočasničkim grafitima i ranim pisanim dokazima, potvrđuje da je riječ o grobu apostola Petra. U kojoj mjeri je moguće potvrditi da su to doista zemni ostaci Isusovih učenika, stručnjaci nisu u mogućnosti potvrditi. Prema tradiciji, Petar je umro mučeničkom smrću oko 67. godine u Rimu, a pokopan je na mjestu današnje bazilike svetog Petra.

Bitno.net