31031

Crkva je luč koja prati narod u hodu – rekao je pater Federico Lombardi, ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice, na briefingu s novinarima, održanom u srijedu 8. listopada, trećega dana Biskupske sinode posvećene obitelji, na kojemu je, među ostalim, istaknuo da je tijekom radova u utorak poslijepodne i u srijedu prijepodne bilo mnogo izlaganja i svjedočanstava iz Afrike.

U raspravama biskupâ – primijetio je pater Lombardi – središnja je tema bila kriza vjere i obitelji. Kriza obiteljî u Crkvi, kao i kriza kršćanskih obitelji u društvu, povezana je s općom krizom vjere u ovo vrijeme. Primijećeno je da imamo biti pozorni i podsjetiti da vjera ne znači samo prihvaćanje sadržajâ, poukâ, nego vjera je prije svega osobno prianjanje uz Isusa, susret i savez s Kristom – istaknuo je ravnatelj Tiskovnoga ureda Svete Stolice.

Biskupi su stoga istaknuli da je potrebno povjeriti se Bogu, a ne prepustiti se samima sebi. U više se izlaganja govorilo o pouzdanju koje valja imati u Božju milost, i u tom se smislu često govorilo o važnosti molitve i duhovnosti u obiteljskom životu. Bilo je vrlo lijepih izlaganja o praštanju i pomirenju u obiteljskom životu. Osim toga, istaknuta je slaba vjera mnogih krštenika, koja često vodi do braka, a da mladenci nisu dostatno svjesni njegove važnosti. Veza između Krštenja i Ženidbe – istaknuli su biskupi – ne može biti samo kulturološka tradicija ili društvena potreba, već ima biti shvaćena kao odluka o pozivu.

Česta je tema – rekao je pater Lombardi – odnos između istine i milosrđa, između vjernosti nauku i učiteljstvu Crkve, i pozornosti prema konkretnim problemima, konkretnim trpljenjem brojnih osoba. Govorilo se o prilikama u kojima živimo kao o kulturi slobode, u kojoj se imamo pokrenuti kako bismo predložili nauk.

Potom se govorilo o službi koju Sveta Stolica obavlja na međunarodnom planu kako bi poduprla obitelj i ispravno viđenje te stvarnosti, u odnosu na ideologije koje ju žele oslabiti, i unijeti u društvo protuvrijednosti koje iskrivljavaju viđenje braka kao zajednice muškarca i žene. Kritične su točke i kriza vrijednosti, ateistički sekularizam, hedonizam, želja za moći, koji – istaknuto je na sinodi – danas uništavaju obitelj, otuđuju je, oslabljuju osobe, te tako čine slabijim i društvo. Biskupi su stoga potaknuli, posebice mlade, na misionarstvo.

Obitelj je istaknuta kao mjesto ljepote, veze, te kolijevka u kojoj se rađaju zvanja. Obitelj je također mjesto prihvata ranjivih i slabih ljudi, posebice bolesnih i starih, kao mjesto nježnosti i utjehe u patnji. Brojna su izlaganja – rekao je pater Lombardi – bila posvećena Africi i Bliskom istoku, koji žive u teškim političkim, gospodarskim i vjerskim prilikama, i gdje valja potaknuti putove mira i pravednosti. U Africi su nazočni brojni izazovi poput poligamije, levirata, sektî, ratova, siromaštva, bolne drame migracija, kao i međunarodnoga pritiska za nadzor rađanja.

Što se pak tiče nerazrješivosti braka, biskupi su istaknuli kako se čini da se zakon danas suprotstavlja dobru osobe. Zapravo, istina bračne veze i njegove stabilnosti upisana je u samu osobu – istaknuli su biskupi. Nije stoga riječ o suprotstavljanju zakona i osobe, nego o spoznaji kako pomoći da se ne iznevjeri vlastita istina.

Radio Vatikan/Bitno.net