Kako-Crkva-gleda-na-karizmatske-pokrete, Salvatore Martinez, predsjednik talijanske Obnove u Duhu Svetom, Crkva treba priznati proročku dimenziju laika

U svjetlu odnosa između hijerarhijskih i karizmatskih darova, treba promatrati teološke i crkvene čimbenike, čije shvaćanje može pogodovati plodnom i uređenom sudjelovanju novih udruga u zajedništvu i poslanju Crkve, to je jedan od ciljeva pisma ‘Crkva koja se pomlađuje’, koje je Zbor za nauk vjere uputio biskupima, a potpisao ga papa Franjo.

Osvrnuvši se na nedavno objavljeno pismo o „jednakoj važnosti“ hijerarhijskih i karizmatskih darova, Salvatore Martinez, predsjednik pokreta ‘Obnova u Duhu Svetom’ u razgovoru za Radio Vatikan istaknuo je da darovi trebaju ujedinjivati a ne dijeliti; darovi se upotpunjuju, u njih je utkana dimenzija zajedništva. Papa Franjo veli da se darovi, hijerarhijski i karizmatski, temelje na krštenju te da trebaju biti u službi crkvenoga poslanja – kazao je Martinez dodajući:

Danas je nužno ostvarivanje zajedništva utemeljenog na Evanđelju, na ljubavi koja treba prožimati naše zajednice, a koju Crkva mora svjedočiti današnjem svijetu. Žurna je nova evangelizacija. Milosrđe, koje je ključ za shvaćanje ovoga pontifikata, treba nas usmjeriti da, kako je govorio sveti Augustin, s velikim udivljenjem gledamo na stvarnost Duha i karizmi, koje se imaju očitovati u stvarnosti, a ne samo u suodgovornosti u Crkvi, kao da se u Crkvi karizma bori za svoj prostor – ustvrdio je Martinez.

Naprotiv, svijet je prostor, odnosno život naroda. U svijetu se, u narodu, ima vidjeti karizmatska dimenzija, gdje je i hijerarhijska dimenzija Crkve, shvaćena kao služenje. Dokument ‘Crkva koja se pomlađuje’ veli kako je osnovno krenuti od karizmatskog shvaćanja Crkve, ali promatrajući ovaj naš svijet, potreban milosti i snage Duha Svetoga – rekao je Martinez.

Na primjedbu kako neki smatraju da dokument može „zauzdati“ Duha Svetoga, rekao je da nije ispravno ‘disciplinsko’ čitanje dokumenta „Iuvenescit Ecclesia“. Danas je drugi problem. Crkva jamačno treba priznati proročku dimenziju među laicima te vrhovno, neovisno djelovanje Duha Svetoga u narodu, kojim se Bog služi preko ovih darova. Nije upitno karizmatsko iščitavanje Crkve, već kamo ono vodi i koje su potrebe našeg vremena? Pontifikat pape Franje zaista je dubinski uronio u stvarnost svijeta – zaključio je predsjednik Martinez.

Radio Vatikan | Bitno.net