Prema postojećim podacima u svijetu ima gotovo 2,5 milijuna žrtava trgovine ljudima. Nije slučajno to da se takva trgovina smatra drugom najisplativijom kriminalnom aktivnošću na svjetskoj razini, nakon ilegalne trgovine oružjem – napomenuo je kardinal Turkson.

Pravda

Spriječiti trgovinu ljudima, te poduprijeti i rehabilitirati žrtve – temelji su međunarodnoga skupa o trgovini ljudskim bićima, koji je održan 8. svibnja u Papinskom vijeću ‘Pravda i mir’ u Rimu.

Skup su zajednički organizirali Papinsko vijeće i Ured za migracijske politike katoličke Biskupske konferencije Engleske i Walesa. Cilj je radova bilo isticanje važnoga prinosa koji Crkva može dati međunarodnoj zajednici u borbi protiv toga užasnog zla, i to zahvaljujući mreži koju čini više od milijarde katolika u cijelom svijetu.

Osvrćući se na vrlo zabrinjavajuće podatke, kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, predsjednik Papinskoga vijeća ‘Pravda i mir’, koji je otvorio skup, napomenuo je da se unatoč borbi protiv toga zla, te unatoč međunarodnom pravu koje zabranjuje svaki oblik ropstva i trgovine ljudskim bićima, žrtve te dramatične pojave – muškarci, žene i maloljetnici – još uvijek broje u milijunima. Prema postojećim podacima, naime, u svijetu ima gotovo 2,5 milijuna žrtava takve trgovine. Nije slučajno to da se trgovina ljudima smatra drugom najisplativijom kriminalnom aktivnošću na svjetskoj razini, nakon ilegalne trgovine oružjem – napomenuo je kardinal.

Objašnjavajući smisao pozornosti Crkve prema toj pojavi, kardinal je istaknuo činjenicu da nacionalni zakoni i međunarodni sporazumi, iako su potrebni, sami ne mogu suzbiti zla koja pogađaju čovječanstvo. Promicanje temeljnih ljudskih prava, i to svake osobe, zadaća je, naime, koja najprije iziskuje obraćenje srdaca. Stavljajući u središte pozornosti sudionika na skupu žrtve te sramotne trgovine, kardinal je istaknuo da nije dostatno samo osloboditi ih iskorištavanja kojemu su podvrgnute, nego ih valja pratiti na putu rehabilitacije i ponovnoga uključivanja u društvo.

Kardinal je među ostalim govorio i o sredini u kojoj dozrijeva to delinkventno ponašanje, te istaknuo da se svaka osoba dobre volje ima zauzeti u izgradnji pravednijega međunarodnog društvenog poretka, kako siromaštvo i nerazvijenost ne bi više bili plodan teren na kojemu trgovci ljudima mogu pronaći moguće žrtve. Upravo na tom terenu djelovanje Crkve može biti vrlo djelotvorno. Zahvaljujući nazočnosti na svim krajevima svijeta, te svojemu služenju svakoj osobi – istaknuo je kardinal – Crkva se zauzima u prevenciji i pastoralnoj skrbi za žrtve te trgovine na različitim područjima, od općega do lokalnoga, od institucionalnoga do onoga „na terenu“. Duboko uvjerena u jednako dostojanstvo svake osobe, ona se ne prestaje zalagati kako bi to dostojanstvo bilo priznato i zajamčeno u svakoj prilici, te kako ne bi više bilo robova ni slobodnih, nego da svi budu jedno u Isusu Kristu – istaknuo je kardinal.

Završna je poruka stoga da se ne treba obeshrabriti pred patnjom tako velikoga dijela čovječanstva. Valja, naprotiv, podsjetiti – rekao je kardinal – da pokraj onih koji se nastoje obogatiti iskorištavajući živote drugih, postoji drugo čovječanstvo, koje čine muškarci i žene, građani i vođe, koji svakoga dana, u različitim ulogama i sposobnostima, posvećuju svoj život borbi protiv zla trgovine ljudskim bićima. Tim osobama valja pomoći kako bi se suzbilo jedno od najgorih zala suvremenoga čovječanstva – istaknuo je kardinal Turkson. (rv/bitno.net)