Lombardi

U četvrtak, 3. listopada, u Vatikanu završavaju sastanci Vijeća kardinala, skupine od osam kardinala čija je zadaća pomoći Svetom Ocu u vodstvu Crkve, i u nacrtu razmatranja apostolske konstitucije ‘Pastor Bonus’ o Rimskoj kuriji. Radovi su započeli 1. listopada ujutro, u privatnoj biblioteci Papinskoga stana, a potom su nastavljeni u domu Sveta Marta. Sveti je Otac izostao samo 2. listopada prijepodne, zbog opće audijencije. Pater Federico Lombardi je u Tiskovnom uredu Svete Stolice održao briefing na kojemu je izvijestio novinare o tijeku radova.

Članovi su se vijeća pripremili, – kazao je – održano je razmatranje teološkoga i duhovnoga obilježja, kako bi se osvježili, oživjeli izgledi Crkve, nadahnuti Saborom, o njezinu poslanju, o odnosu između opće Crkve i lokalnih Crkvi, o temi zajedništva, sudjelovanja, zbornosti u vodstvu Crkve, o Crkvi siromašnih, o laicima u Crkvi, o služenju kao obilježju svih crkvenih ustanova, te odgovornosti svih članova Crkve za opće dobro – istaknuo je p. Lombardi.

U utorak se poslijepodne pak govorilo o sljedećoj biskupskoj sinodi. Papa je Franjo već najavio temu sljedeće sinode, – podsjetio je p. Lombardi – antropološku temu posvećenu osobi i obitelji, u svjetlu Evanđelja. Zbog toga je na sastanku bio prisutan i novi glavni tajnik Biskupske sinode, nadbiskup Lorenzo Baldisseri. Govorilo se o dušobrižništvu obitelji i braka, o tomu kako ga proučavati, a te je teme Papa već najavio kao ključne za aktivnost Crkve u budućnosti.

U srijedu je pozornost bila usredotočena na reformu Kurije, i to u više vidika, kao što su, primjerice, odnos dikasterija sa Svetim Ocem, koordinacija dikasterija i rad Državnoga tajništva… Riječ je o vrlo opširnim temama u vezi s kojima je ponuđeno mnoštvo prijedloga – napomenuo je p. Lombardi, koji je na kraju istaknuo da osmorica kardinala nisu predstavnici kontinenata, nego članovi Biskupskoga zbora, koji dobro poznaju stvarne probleme Crkve na različitim stranama svijeta, i koji, naravno, uživaju veliko povjerenje i osobno poštovanje Svetoga Oca. (rv/bitno.net)