Prvi neprijatelj mira je ravnodušnost ljudi prema svojim sličnima, potekla iz odbacivanja Boga. Poruka pape Franje započinje pozivom na pouzdanu izgradnju mira, jer je, premda je mir Božji dar, ostvarenje mira povjereno ljudima dobre volje.

S neslavnom bilancom za mir završava 2015 godina. Izgleda da terorizam i oružani sukobi potvrđuju teoriju o „trećem svjetskom ratu u komadima“. Ipak, razloga za nadu ima, Papa ih vidi u nedavnim međunarodnim događajima, primjerice Pariškom sporazumu o klimi te u programu Organizacije ujedinjenih naroda 2030 za održivi razvoj, koji su u skladu s ponašanjem Crkve u posljednjih pedeset godina, otvorene dijalogu, solidarnosti i milosrđu.

Stvarne su prijetnje miru, a uglavnom proizlaze iz ravnodušnosti prema bližnjemu i prema stvorenome. To je ponašanje toliko uvriježeno da ga Papa naziva „globalizacijom ravnodušnosti“; zlo je dakle poteklo iz čovječje ravnodušnosti prema Bogu. Iz raskida povlaštenoga odnosa s Bogom proizlaze društvena zla koja Papa vrlo često osuđuje: korupcija, uništavanje okoliša, pomanjkanje suosjećanja s drugima.

Papa ističe da put borbe protiv globalizacije ravnodušnosti polazi od dubokoga obraćenje ljudskoga srca, koje nam omogućuje da se po Božjoj milosti iznova istinskom solidarnošću otvorimo drugima. A uzori solidarnosti, na koje Papa misli, zahtijevaju neumorno zauzimanje, koje je kadro ostvariti istinsku kulturu milosrđa. Obitelji, odgojitelji i obavijesni djelatnici imaju promicati vrijednosti slobode, uzajamnoga poštovanja i solidarnosti – podsjetio je Sveti Otac.

Upravo u tom kontekstu Papa podsjeća na negativan primjer obavijesnih djelatnika koju bezobzirno pribavljaju i šire informacije. A ipak, društvo obiluje primjerima solidarnoga i milosrdnog djelovanja; to su organizacije za ljudska prava, karitativne udruge, te stvarnosti koje pritječu u pomoć seliocima u teškoći. Njihove su akcije, veli Papa, prava djela tjelesnoga i duhovnoga milosrđa. Papa zahvaljuje svima koji su u Crkvi prihvatili njegov apel da ugoste izbjegličke obitelji.

Jubilej milosrđa je prigoda za razmišljanje o ravnodušnosti u vlastitom srcu kako bismo je pobijedili i tako poboljšali stvarnost oko nas. Papa zaključuje poruku podsjećajući na osobe u teškoćama, zazivajući kraj smrtne kazne i pomilovanje. Državnim čelnicima upućuje apel, povjeravajući ga Marijinu zagovoru, da odbace rat, da siromašnijim zemljama oproste dugove, da usvoje politike suradnje koje neće zadirati u pravo onih koji se imaju roditi.

Radio Vatikan | Bitno.net