Papa

Papa je, osim toga, potaknuo da se osim o tjelesnim bolima bolesnih osoba, vodi briga i o onima duhovnima.
Bolesnik često trpi više zbog samoće na koju ga prisiljava njegova bolest, nego zbog uzroka koji su mu oštetili zdravlje. U središte poruke za ovogodišnju kampanju Crkve u Brazilu Sveti Otac stavlja vrlo jednostavnu misao, ali punu kršćanskoga i čovjekoljubivoga sadržaja. „Bratstvo i javno zdravstvo“, naslov je kampanje kojoj se Papa – kako je istaknuo – želi pridružiti čineći svojima radosti i nade, žalosti i tjeskobe svakog pojedinca, ali i nadajući se da će taj pothvat potaknuti – i na državnoj, i na razini pojedinca – na razmišljanje o stvarnosti zdravlja u Brazilu, te na veći duh bratstva i zajedništva u skrbi za bolesne, a koji će dovesti društvo do toga da većem broju ljudi zajamči pravo pristupa na sve potrebno za zdrav život.
Posebno za kršćane misao o zdravlju ide dalje od jednostavnoga zdravlja tijela – napomenuo je potom Sveti Otac. Kada u Evanđelju Isus ozdravlja uzetoga, prije svega mu oprašta grijehe, poučavajući tako da je to savršena njega i da je najveće zdravlje, zdravlje duše. Neka stoga ova Kampanja bratstva, imajući njegov primjer pred očima, i prema istinskom duhu korizme, ulije u srca vjernikā i ljudi dobre volje još veću solidarnost prema bolesnima koji često trpe više zbog samoće i napuštenosti nego zbog bolesti – istaknuo je Sveti Otac.(rv/bitno.net)