Carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej I

Papa Franjo uputio je poruku s “bratskim pozdravima” carigradskom ekumenskom patrijarhu Bartolomeju I., priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice 15. svibnja. Poruka, koju je potpisao državni tajnik Svete Stolice kardinal Tarcisio Bertone, upućena je milanskom nadbiskupu kardinalu Angelu Scoli prigodom patrijarhova posjeta Milanu u kontekstu proslava 1700. obljetnice potpisivanja Milanskog (ili Konstantinova) edikta kojim su priznate vjerske slobode. Papa Franjo, među ostalim, u poruci izražava želju da “danas kao i nekoć za istočni i zapadni kršćani svojim zajedničkim svjedočenjem, potpomognutim Duhom Uskrsloga, složno šire poruke spasenja u Europi i čitavom svijetu i da se, zahvaljujući dalekovidnosti građanskih vlasti, posvuda poštuje pravo na javno izražavanje vlastite vjere i bez predrasuda prihvati doprinos što ga kršćanstvo nastavlja pružati kulturi i društvu našega doba”. Papa na kraju jamči svoju blizinu u molitvi i od srca patrijarhu Bartolomeju I. i svim vjernicima povjerenima njegovoj brizi upućuje “posebni apostolski blagoslov, kao zalog obilja Božje milosti”. (ika/bitno.net)