Papa

U jučerašnjem nagovoru prije marijanske molitve Sveti se Otac osvrnuo na ulomak iz Markova evanđelja o dvije prispodobe o sjemenju. Preko ovih slika uzetih iz poljodjelstva, Gospodin predstavlja otajstvo Riječi i kraljevstva Božjega, i iznosi razloge naše nade i našega zauzimanja – istaknuo je Benedikt XVI.

U prvoj se prispodobi – nastavio je Sveti Otac – govori o sjetvi: sjeme se baca u zemlju i neovisno o tome je li sijač spava ili bdije, sjeme klija i raste. Čovjek sije u nadi da će mu trud biti plodan. To što čovjeka tješi u svagdanjim naporima jest upravo ufanje u snagu sjemena i u plodnost zemlje. Ova prispodoba podsjeća na otajstvo stvaranja i otkupljenja, na plodno djelo Božje u povijesti – primijetio je Papa nastavljajući:
Bog je Gospodin kraljevstva, čovjek je njegov ponizni suradnik, koji se divi i raduje božanskoj stvoriteljskoj snazi i od nje strpljivo očekuje plodove. Žetva nas podsjeća na završni Božji pothvat na svršetku vremena, kada će u punini ostvariti svoje kraljevstvo. Sadašnjost je vrijeme sjetve, a Gospodin jamči rast. Stoga svaki kršćanin vrlo dobro zna da mu je činiti sve što može, ali da konačni ishod ovisi o Bogu. Ta ga svijest krijepi u svakodnevnom naporu, naročito u teškim okolnostima. Glede toga sveti Ignacije Lojolski piše: Radi kao da sve ovisi o tebi, znajući da zapravo sve ovisi o Bogu – upozorio je Benedikt XVI.

Govoreći pak o prispodobi sijanja, istaknuo je posebnost gorušičina zrna, koje je najmanje od svih sjemenki. Premda je vrlo sićušno, ipak je puno života, iz njegova loma izbija klica koja probija zemlju, izlazi na svjetlo i naraste toliko da je najveća stabljika u vrtu: slabost je snaga sjemena, lom je njegova moć. Isto je i s kraljevstvom Božjim: ljudski gledajući to je malena stvarnost poniznih, koji se ne ufaju u svoje snage, nego u Božje, oni u očima svijeta nisu važni, a upravo iz njih izbija snaga Kristova i preobražava to što je naoči nevažno – ustvrdio je Papa.

Slika sjemena posebice je draga Isusu – nastavio je Papa – jer dobro oslikava otajstvo kraljevstva Božjega. U današnjim prispodobama sjeme predstavlja „rast“ i „oprečnost“: stabljika raste zahvaljujući nutarnjoj snazi sjemena a oprečnost je između malenosti sjemena i veličine ploda. Poruka je jasna – ustvrdio je Papa. Kraljevstvo Božje, premda zahtijeva našu suradnju, prije svega dar je Božji, milost koja prethodi čovjeku i njegovim djelima. Naša slaba snaga, prividno nemoćna pred problemima ovoga svijeta, ako se združi s Božjom, ne boji se prepreka, jer je sigurna Božja pobjeda. To je čudo Božje ljubavi, po kojoj klija i raste svako dobro sjeme bačeno u zemlju. A iskustvo nam čuda ljubavi daje optimizam, unatoč teškoćama, patnjama i zlu koje susrećemo. Sjeme klija i raste, jer ga krijepi Božja ljubav. Djevica Marija, koja je kao dobra zemlja prihvatila sjeme Božanske riječi, neka u nama ojača vjeru i nadu – zaključio je Benedikt XVI.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji, Papa je podsjetio da se obilježava Svjetski dan izbjeglice. Svrha mu je privući pozornost međunarodne zajednice na teške okolnosti mnogih osoba, posebice obitelji, primoranih bježati iz svojih zemalja pred sukobima i okrutnim nasiljem. Za tu napaćenu braću i sestre jamčim molitvu i trajnu skrb Svete Stolice, a želim da im se poštuju prava i da se mogu brzo priključiti svojim dragima – kazao je Sveti Otac, a potom se osvrnuo na održavanje Međunarodnoga euharistijskog kongresa u Irskoj.

Isus je želio u otajstvu Euharistije ostati s nama, da i mi budemo u zajedništvo s Njim i među nama. Presvetoj Djevici povjerimo plodove promišljanja i molitve dozrele na Euharistijskom kongresu – potaknuo je Papa, a potom rekao da će popodne u gradu Nepi, u biskupiji Civitacastellana u Italiji, biti proglašena blaženom Cecilija Eusepi, koja je preminula u osamnaestoj godini. Ta je djevojka željela postati sestra misionarka, ali je morala napustiti samostan zbog bolesti koju je prikazala kao žrtvu za spas duša. Posljednjih je dana zemaljskog života, duboko sjedinjena s razapetim Kristom, ponavljala: Lijepo je predati se Isusu, koji se predao za sve nas – zaključio je Sveti Otac. (rv/bitno.net)