Papa poručuje da bi cilj konferencije trebala biti borba protiv gladi, pothranjenosti i prehrambene nesigurnosti diljem svijeta. Pandemija koronavirusa učinila je očitima sustavne nepravednosti koje potkopavaju jedinstvo ljudske obitelji. Siromašni i cijela Zemlja kao „zajednički dom” trpe posljedice neodgovornoga ponašanja prema stvorenome, upozorio je Papa. Proizvodimo dovoljno hrane za sve, a istodobno mnogi svakoga dana ostaju bez kruha, što je pravi skandal i zločin protiv temeljnih ljudskih vrednota. Svatko je dužan tu nepravdu ispraviti konkretnim akcijama i hrabrom politikom, poručio je papa Franjo, dodajući da pritom važnu ulogu ima transformacija prehrambenih sustava.

Sama proizvodnja nije dovoljna, čovječanstvo treba novi način razmišljanja i novi holistički pristup. Poljoprivrednom sektoru mora se vratiti prioritetna uloga u gospodarskom i političkom odlučivanju; mali zemljoposjednici i obiteljska gospodarstva morali bi biti smatrani privilegiranim akterima. Samo će se tako nakon pandemije uspjeti ponovno izgraditi globalni prehrambeni sustav, poručio je Papa.

Sudionike konferencije pozvao je da aktualnu krizu iskoriste za stvaranje pravednoga sustava temeljenoga na općem dobru. Tome se protive „moćni gospodarski interesi”, no, čovjek sada ima jedinstvenu priliku poboljšati situaciju.

Konferencija UN-a u Rimu priprema je na Prehrambeni summit koji je u New Yorku u rujnu sazvao glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, a na kojem će se raspraviti nove inicijative u poljoprivredi i prehrambenoj industriji da bi se realizirao UN-ov program za održivi razvoj do 2030. godine.