Papa Franjo i molitva

Foto: radiovatican.va

Sveti je Otac u nedjelju 23. lipnja primio u audijenciju članove udruge Sveti Petar i Pavao, koji se skrbe o prihvatu hodočasnika za liturgijska slavlja u bazilici svetoga Petra, a osim toga bave se i kulturnom i karitativnom djelatnošću. Zahvaljujući na velikodušnoj službi, Papa je rekao da mu je dobro poznat rad udruge i njihovo zauzimanje u odgoju mladih koji žele pristupiti udruzi. Rast u spoznaji i Božjoj ljubavi bitan je za nošenje i življenje Božjega milosrđa, da se u licu onih s kojima se susrećemo prepozna Božje lice – istaknuo je papa Franjo.

Lijepo je biti član udruge kao što je vaša, čiji su članovi ujedinjeni zajedničkom željom da svjedoče kršćanski život, besplatno služeći Crkvi i braći. To je lijepo: služiti ne tražeći ništa za uzvrat, kao što je Isus činio. Isus je svima služio i ništa nije tražio u zamjenu. To je lijepo, Isus je badava služio i vi badava služite. Radost što zajedno služite Gospodinu vaša je nagrada. Kroz molitvu, duhovne vježbe, meditiranje nad Svetim pismom, proučavanje Katekizma, sve Ga bolje upoznajte da Ga sve više ljubite i velikodušno mu služite – potaknuo je Papa dodajući:
Velikodušnost je vrlo lijepa kršćanska vrlina; uvijek širiti srce, strpljivo, ljubiti sve. Ako se temelji na velikodušnosti, vaše će svjedočenje biti uvjerljivije i učinkovitije, a i vaša će služenje biti učinkovitije i radosnije – rekao je Sveti Otac dodajući: Sve vas povjeravam Gospinoj zaštiti i zagovoru svetih Petra i Pavla. Molim za vašu rodbinu, naročito za bolesne, i za vašu djecu. Vidio sam mnogo djece: to je vrlo lijepo. Nastavite moliti za mene, a svima od srca udjeljujem svoj blagoslov. Sad ću vas blagosloviti, a vi mislite na sve koji vas vole, na obitelj, na prijatelje… da se blagoslov i na njih izlije. Mislite i na one koji vas ne vole, koji vam nanose zlo i na koje ste ljuti. Mislite i na njih da blagoslov bude i za njih. U redu! To želim – zaključio je Sveti Otac. (rv/bitno.net)