Neograničeno poštivanje religije koja je po svojoj naravi univerzalna, katoličke vjere – zatražio je Sveti Otac govoreći indonezijskim biskupima koje je prijepodne primio u audijenciju na njihovu pohodu ad limina. Papa je ohrabrio krajevnu crkvu da trajno gaji ozračje dijaloga kako bi se međuvjerski odnosi zasnivali na miru.
U državi poput Indonezije koja ima 230 milijuna stanovnika, a 90% su muslimani, gdje živi petnaestak etničkih skupina a govori se stotinjak jezika, rast se ne može zamisliti bez velike ustrajnosti i sposobnosti uspostavljanja prijateljskih odnosa. Stoga je Papa spomenuo ‘praštanje, milosrđe i ljubav u istini, kao učinkovita sredstva za odgovor na izazove i otklanjanje nesporazuma i nepovjerenja. Budući da indonezijski ustav jamči temeljno ljudsko pravo na vjersku praksu, Papa je jasno istaknuo da to pravo treba uživati i Katolička crkva.
Sloboda življenja i propovijedanja Evanđelja nikada nije automatska nego ju valja ispravno i strpljivo prihvaćati. Nije vjerska sloboda samo u tome da smo slobodni od vanjskih sveza, nego da bude istinski katolička, da se može slobodno ispovijedati vjera, izgrađivati Crkva i pridonositi općem dobru. Glede toga Papa je pohvalio „golemi napor“ brojnih svećenika, redovnika, redovnica i laika da Indonežanima očituju milosrdnu Božju dobrotu. Ponizno i hrabro svjedočenje može ojačati indonezijsko društvo promičući vrijednosti vrlo drage vašim sugrađanima: snošljivost, jedinstvo i pravdu za sve – istaknuo je Benedikt XVI.
Ohrabrujem vas da nastavite napore za promicanje međuvjerskog dijaloga. Indonezijski narod može dati važan prinos u traženju mira i razumijevanja među narodima – ustvrdio je Benedikt XVI. te potaknuo indonezijske biskupe da vjerodostojno svjedoče da je svako ljudsko biće stvoreno na sliku i priliku Božju. Budite uvijek ujedinjeni u vjeri, nadi i ljubavi među vama i s Petrovim nasljednikom – potaknuo ih je Benedikt XVI.