S našim malim svjetlima tražimo Božje svjetlo i ne zadovoljavajmo se osrednjim življenjem – potaknuo je papa Franjo u propovijedi na Svetoj Misi svetkovine Bogojavljenja u pondjeljak 6. siječnja, slavljenoj u bazilici Svetoga Petra. Papa je pozvao vjernike na svetu „lukavost“ duha, koja je Mudracima pomogla naći i štovati Isusa, izbjegavajući Herodove zle naume, donosi Radio Vatican.

Bogojavljenje je ustrajni hod za svjetlom sve do otkrića jačega i prodornoga svjetla koje mijenja život. Može se iza Bogojavljenja skrivati podla tama, koja se zaodijeva svjetlom, a koja je zapravo bezobzirna zavjera da se sačuvaju vlastite povlastice. Bogojavljenje je jedna zvijezda ali je i Herod; jedan put i zapreka na putu, što se uvijek događa na putu vjere. Papa se u propovijedi najprije osvrnuo na Mudrace, rekavši da ih je zvijezda ponukala da traže Krista, Veliko svjetlo.
Mudraci vjerno slijede svjetlo koje obuzima njihovu nutrinu i sreću Gospodina. U tom je putu mudraca s Istoka simbolizirana sudbina svakoga čovjeka: naš je život hod, osvijetljen svijetlima da se pronađe punina istine i ljubavi, što mi kršćani prepoznajemo u Isusu, Svjetlu svijeta – objasnio je papa Franjo.

I današnji kršćani imaju svoju zvijezdu – primijetio je Papa. To je Evanđelje, koje treba čitati i meditirati da se spozna Isusa i njegovu ljubav. Može se dogoditi da se na tom putu traženja izgubi prava zvijezda, kao što se dogodilo mudracima kad su se namjerili na sjenu Heroda, sumnjičavog i zabrinutoga, zbog rođenja jednoga malenog i slabog Djeteta, koje je smatrao opasnim suparnikom – kazao je Papa dodajući:

Isus nije došao svrgnuti njega, bijednika, nego Kneza ovoga svijeta. A ipak kralj i njegovi savjetnici osjećaju da slabe oslonci njihove moći, boje se da se mogu promijeniti pravila igre, razotkriti prividnosti. Jedno je Dijete dovelo u krizu cijeli svijet, izgrađen nad prevlasti, uspjehu, posjedu i korupciji. A Herod je čak poubijao djecu. Jedan crkveni otac veli: „Ti u tijelu ubijaš djecu, jer tebe u srcu kolje strah. On se dakle bojao, od straha je poludio – rekao je papa Franjo.
Ako „tama svjetovnosti“ i zamagli malo viđenje zvijezde, Mudraci, udaljeni od toga negativnoga utjecaja, ponovo nalaze svjetlo i stižu do Betlehema. Papa je istaknuo ponašanje mudraca na povratku kući, njihovu „svetu lukavost“, jer im je omogućila izbjeći Herodovu zamku.

Oni su, s tom „svetom lukavošću“ sačuvali vjeru. I mi trebamo čuvati vjeru. Čuvati je od te tame, koja je često zaodjenuta svjetlom. Jer đavao se, kako veli Sveti Pavao, ponekad odijeva kao anđeo svjetla. Tada je potrebna „sveta lukavost“ da se očuva vjera, da je se očuva od pjeva sirena koje vele: Gle, danas trebamo činiti ovo i ono. Budući da je vjera milost, da je dar, dužni smo je čuvati sa „svetom lukavošću“ molitvom, ljubavlju i djelima milosrđa – upozorio je Sveti Otac.
U ponašanju Mudraca možemo otkriti još jednu pouku. Mudraci nas uče da se ne zadovoljimo osrednjim življenjem, „obalnom plovidbom“ nego da se prepustimo Bog nas zanese onim što je dobro, istinito i lijepo, jer je to uvijek puno veće. Uče nas da ne dopustimo prividima da nas varaju; tim što je za svijet veliko, mudro i moćno. Na tomu se ne treba zaustaviti. Treba čuvati vjeru – ustvrdio je Sveti Otac.

Čuvati je – ponovio je Papa – od svjetovnosti kako bi se išlo prema Betlehemu, tamo gdje u jednostavnosti kuće na periferiji, između majke i oca, punih ljubavi i vjere, sja Sunce, došlo s visine, Kralj svemira – zaključio je papa Franjo.

Podnevni nagovor – Gospodin daje ljubav, i ta te ljubav traži, čeka

U podnevnom nagovoru  na Trgu svetoga Petra, na kojemu se okupilo između 70 i 80 tisuća ljudi, papa je Franjo ponovno govorio o Bogojavljenju, napominjući da je to svetkovina koja ističe opću otvorenost spasenja koje je donio Isus, i koja pokazuje dvostruko kretanje – Boga prema svijetu i cijeloga ljudskog roda prema Bogum, donosi Radio Vatican.

Krist koji se objavljuje narodima, te spasenje koje On donosi, a koje postaje dodirljivo i koje je blisko cijelomu čovječanstvu – to je, prema Papinim riječima, Bogojavljenje, događaj iz Evanđelja koji je Papa emeritus Benedikt XVI. sjajno opisao u svojoj knjizi o Isusovu djetinjstvu. Blagdan je to obilježen dvostrukim kretanjem, sažetim uzajamnim privlačenjem između čovjeka i Boga.

Doista, ova nam svetkovina pokazuje dvostruko kretanje: s jedne strane Božje kretanje prema svijetu, prema ljudskom rodu – tu je cijela povijest spasenja koja svoj vrhunac ima u Isusu; a s druge pak strane kretanje ljudi prema Bogu – mislimo na religije, na traženje istine, na hod narodâ prema miru, na unutarnji mir, pravednost i slobodu. To dvostruko kretanje potiče uzajamno privlačenje – napomenuo je Papa.

Očevo približavanje prema nama – objasnio je Sveti Otac – jest ljubav koju On ima za svako svoje dijete, i putem koje nas želi osloboditi od zla, od bolesti, i od svakoga oblika smrti. I s naše strane – nastavio je Papa – postoji ljubav i želja za svim što je dobro, za istinom, životom, ljepotom. To je, dakle, uzajamna ljubav, čija je spojnica Isus – rekao je Papa te dodao – ali, uvijek je Bog taj koji nas poziva, On nam uvijek prethodi. Tko daje poticaj? – upitao je potom papa Franjo – Uvijek Bog! Božja ljubav uvijek dolazi prije naše! On uvijek daje poticaj. On nas čeka, On nas poziva, ali poticaj uvijek dolazi od Njega.

Sveti je Otac potom pozvao sve ljude da krenu na put slijedeći svjetlost, upravo kako su napravili mudraci. Cijela je Crkva u tom Božjem kretanju prema svijetu; njezina je radost Evanđelje, odražavanje Kristova svjetla. Crkva je narod onih koji su iskusili to privlačenje i nose je u sebi, u srcu, u životu – kazao je Papa te dodao – Iskreno, volio bih reći onima koji se osjećaju daleko od Boga i od Crkve, i to s mnogo poštovanja, onima koji su bojažljivi i ravnodušni: Gospodin poziva i tebe, poziva te da budeš dio njegova naroda, i to čini uz veliko poštovanje i ljubav! Gospodin te zove. Gospodin te traži. Gospodin te čeka. Gospodin ne provodi prozelitizam, On daje ljubav, i ta te ljubav traži, čeka; tebe koji u ovom trenutku ne vjeruješ ili si daleko. To je Božja ljubav – istaknuo je Sveti Otac.

Molitva je stoga pape Franje za cijelu Crkvu, da ponovno otkrije radost evangelizacije, te da svim narodima prenese Božju ljubav. A potom zaziv Mariji, da nam svima pomogne biti učenici misionari, malene zvijezde koje odražavaju Njegovo svjetlo. Na kraju nagovora, Sveti je Otac pozdravio sve nazočne, te braći i sestrama Istočnih Crkvi čestitao Božić, koji će proslaviti sutra. Neka mir koji je Bog darovao čovječanstvu Isusovim rođenjem, utjelovljenom Riječju, u svima ojača vjeru, nadu i ljubav, te utješi kršćanske zajednice, Crkve koje su u kušnji – kazao je Sveti Otac.

Spomenuvši na kraju današnji Dječji misijski dan, koji se obilježava na poticaj Papinskoga djela Svetoga Djetinjstva, Papa je zahvalio svoj djeci koja surađuju u poslanju Crkve i koja se ističu djelima solidarnosti i bratstva prema svojim vršnjacima.

Radio Vatican