Poradi nove se evangelizacije imamo prepustiti da nas vodi Duh Sveti, pa i ako nas povede na nove putove – poticaj je pape Franje uključen u govor koji je predao sudionicima sjednice XIII. redovnog vijeća Glavnoga tajništva Biskupske sinode. Sveti ih je Otac, njih 25, primio u audijenciju 13. lipnja u Vatikanu, te im zahvalio za obrađene zaključke s XIII. redovne opće skupštine održane u listopadu, o temi: „Nova evangelizacija za prijenos vjere“. Papa je potom odgovorio na nekoliko pitanja nazočnih, o mogućim temama sljedeće sinode, te je najavio da će završiti jednu novu encikliku.

Prijenos kršćanske vjere cilj je nove evangelizacije i cijeloga evangelizatorskoga djelovanja Crkve koja – kako je istaknuo Sveti Otac – postoji upravo zbog toga. Izraz ‘nova evangelizacija’, osim toga, ističe sve jasniju svijest da se i u zemljama vrlo stare kršćanske tradicije pokazuje potrebnim novo naviještanje Evanđelja, kako bi se dovelo do susreta s Kristom koji će uistinu promijeniti život, i koji neće biti površan, obilježen rutinom. Papa je Franjo stoga ohrabrio cijelu crkvenu zajednicu da bude evangelizatorska, da se ne boji ‘izići’ iz sebe kako bi naviještala, pouzdajući se prije svega u milosrdnu nazočnost Boga koji nas vodi.

Istaknuvši potom da su tehnike sigurno važne, Papa je napomenuo kako, međutim, ni one najsavršenije ne bi mogle zamijeniti odmjereno, ali djelotvorno djelovanje Duha Svetoga. Valja se, stoga, prepustiti da nas On vodi, pa i ako nas povede na nove putove; imamo se – nastavio je Papa – prepustiti da nas On promijeni kako bi naš navještaj riječju uvijek bio popraćen jednostavnošću života, duhom molitve, ljubavlju prema svima a ponajviše prema malenima i siromašnima, poniznošću i odvojenošću od sebe, svetošću života. Samo će tako on doista biti plodan! – istaknuo je papa Franjo.

Nakon što je nazočnima predao svoj govor, bilo je nekoliko pitanja na koja je Sveti Otac odgovorio. A na samom je početku najavio da će završiti encikliku koju je započeo papa emeritus Benedikt Šesnaesti. Papa je Franjo, među ostalim, objasnio da na posinodskoj pobudnici namjerava raditi uzimajući u obzir cijelu sinodu o novoj evangelizaciji, ali u širem okviru, odnosno o evangelizaciji općenito. Redovno vijeće Glavnoga tajništva Biskupske sinode, okupljeno ovih dana, razmatralo je i teme sljedeće redovne opće skupštine, pa je papa Franjo odgovorio i na predložene teme.

Prije svega, 2015. se godine navršava 50 godina pastoralne konstitucije ‘Gaudium et Spes’, iz koje se mogu izabrati teme povezane s odnosom između Crkve i svijeta, s ljudskim dostojanstvom, obitelji, tehnologijom… Papa je posebno istaknuo ozbiljnost problema obitelji, te činjenice da se danas brojne osobe ne vjenčaju, žive zajedno, a brak postaje „privremen“. Govorio je i o pitanju ekologije, i to posebno u odnosu na „ljudsku ekologiju“. Što se pak tiče antropološkoga područja, Sveti je Otac istaknuo problem laičnosti koja je postala laicizam, odnosno, praktički, problem sekularizacije. Na kraju, osvrnuo se i na temu sinodalnosti i svojega odnosa prema Petrovoj službi, u vezi s kojim postoje mnoga očekivanja. Papa je Franjo završio razgovor još jednom zahvalom i ohrabrenjem na zauzimanje oko odgovora na nove izazove. (rv/bitno.net)