„Novo vino u nove mješine“. Sveti je Otac u propovijedi razmišljao o obnovi koju donosi Isus. Nauk se zakona s Isusom obogaćuje, obnavlja – primijetio je Papa –Isus sve stvari čini novima. To je njegova istinska obnova zakona; isti zakon, ali zreliji, obnovljen – napomenuo je te istaknuo da su Isusove potrebe bile veće i snažnije od potreba zakona. Zakon dopušta mrziti neprijatelja, dok Isus kaže da valja moliti za njega. To je, dakle, Božje Kraljevstvo koje Isus propovijeda.

Riječ je o obnovi koja se prije svega ima dogoditi u našem srcu. Mi mislimo da biti kršćanin znači činiti određene stvari. Međutim nije tako. Biti kršćanin znači dopustiti da nas Isus obnovi za taj novi život – istaknuo je Sveti Otac te nastavio – Ja sam dobar kršćanin, svake nedjelje idem ma Misu, te činim ovo i ono… Kao da je riječ o nekoj zbirci.

Međutim kršćanski život nije kolaž sastavljen od stvari. On je skladna cjelina koju stvara Duh Sveti! Sve obnavlja: obnavlja naše srce, naš život, i daje nam da živimo u drugačijem stilu, koji obuhvaća cjeloviti život. Ne može se biti kršćanin na dijelove, ili na pola radnoga vremena. To ne ide! – rekao je Papa te istaknuo – Sve, u cjelini, na puno vrijeme. To je obnova koju provodi Duh. Biti kršćanin u konačnici ne znači raditi neke stvari, nego prepustiti se obnovi Duha Svetoga, odnosno, uzimajući Isusove riječi, postati novo vino – napomenuo je papa Franjo.

Novost Evanđelja – rekao je potom Sveti Otac – jest novost, ali u istom zakonu koji nam dolazi u povijesti Spasenja. A ta novost obnavlja nas, i obnavlja strukture. Zbog toga Isus kaže da su za novo vino potrebne nove mješine. U kršćanskom životu, i u životu Crkve, ima vrlo starih, trošnih struktura; potrebno ih je obnoviti! – primijetio je Papa te dodao – A Crkva je uvijek bila pozorna na to, dijalogom s kulturama… Uvijek dopušta obnovu u skladu s mjestima, vremenima i ljudima.

Taj je posao Crkva uvijek radila! Od prvoga trenutka; sjetimo se prve teološke borbe: kako bismo postali kršćani, je li potrebno proći cijeli židovski postupak? Ne! – rekao je Papa te dodao – Pogani mogu ući takvi kakvi jesu… Ući u Crkvu i primiti Krštenje. To je prva obnova strukture… I tako je Crkva uvijek išla naprijed, prepuštajući Duhu Svetomu da obnovi te strukture. Ne treba se bojati toga! Ne treba se bojati novosti Evanđelja! Ne treba se bojati novosti koju Duh Sveti ostvaruje u nama! Ne treba se bojati ni obnove strukturâ! – napomenuo je papa Franjo.

Crkva je slobodna; Duh ju Sveti vodi naprijed – rekao je potom Papa te dodao – Slobodni smo kako bismo novost Evanđelja uvijek pronašli u sebi, u svojemu životu, te u strukturama. Istaknuvši važnost slobode poradi izbora novih mješina za tu novost, Papa je rekao da je kršćanin slobodan čovjek, sa slobodom koju nam daje Isus; on nije rob navikâ i struktura… Duh Sveti ga vodi naprijed.

Podsjetivši kako je na Pedesetnicu zajedno s učenicima bila i Gospa, papa je Franjo istaknuo da gdje je majka, tamo su djeca sigurna! Molimo milost da se ne bojimo novosti Evanđelja, da se ne bojimo obnove koju provodi Duh Sveti, da se ne bojimo dopustiti da se uruše trošne strukture koje nas zatvaraju. Ako se bojimo, znajmo da je Majka s nama, pa poput djece koja se boje, idimo k Njoj, a ona nas – kako kaže stara antifona – ‘štiti svojim plaštom, svojom majčinskom zaštitom’ – rekao je na kraju papa Franjo.