Primivši u audijenciju članove Međunarodnoga saveza katoličkih farmaceuta, Papa je napomenuo kako je zdravstvena kriza bila prigoda za biti blizu ljudima pružajući pomoć “po ljudskoj mjeri” te istaknuo prinos koji se može dati za potpuni prijelaz na cjelovitu ekologiju.

Govoreći o pandemiji bolesti COVID-19, Papa je istaknuo koliko je važno u pandemiji vidjeti također priliku, očitujući vrijednost zauzimanja u obliku udruge, koje je tipično za katoličku tradiciju. “Građani, često izgubljeni, u vama su pronašli uporište za pomoć, savjete, informacije, te također – to dobro znamo – kako bi brzo obavili testove potrebne za život i druge svakodnevne aktivnosti. Mislim da je ta krizna situacija u vašoj profesionalnoj sredini potaknula također potrebu da ‘budete tijelo’, da se međusobno podupirete. To bi trebao biti poticaj za udruživanje”, dodao je Papa.

“Farmaceuti su poput ‘mosta’ između građana i zdravstvenoga sustava koji je  birokratiziran; k tomu, pandemija ga je stavila u tešku kušnju usporavajući, a katkada i paralizirajući postupke”, primijetio je papa Franjo te objasnio da takav proces potiče veće teškoće i veću patnju kod bolesnika, te veće oštećenje zdravlja. “Kategorija farmaceuta pruža dvostruki prinos općem dobru: olakšava teret na zdravstvenom sustavu i ublažava društvene napetosti. Naravno, tu ulogu treba ostvariti s mnogo razboritosti i profesionalne ozbiljnosti”, istaknuo je, “ali za ljude je vrlo važan vidik blizine, savjeta, one bliskosti koja bi trebala biti obilježje zdravstvene skrbi ‘po ljudskoj mjeri'”.

Prisjetivši se također važnoga doprinosa samostanskih ljekarni, danas obogaćenih prinosom drugih kultura kao što su istočne, ili one domorodačkih naroda Amerike, Papa je spomenuo prinos koji farmaceuti mogu dati u svrhu promjene na cjelovitu ekologiju. “Svi smo pozvani naučiti stil života koji više poštuje sredinu u koju nas je Bog postavio, naš zajednički dom. Taj stil života uključuje također zdrav način prehrane i, općenito, života. Mislim da i u tome farmaceuti mogu ‘educirati’, promičući veće poznavanje u vođenju zdravoga života”, rekao je papa Franjo te na kraju istaknuo:

“Rekao bih da nam vi, farmaceuti, možete pomoći razotkriti obmane lažnoga blagostanja i odgajati nas za istinski ‘dobar život’, kako on ne bi bio povlastica nekolicine, nego dostupan svima; dobar život u smislu života u skladu s okolišem, sa svemirom, sa svima”.