Sveti Otac je 30. lipnja 2017 u audijenciju primio kardinala Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacije za nauk vjere. Papa Franjo se, na završetku kardinalova mandata, zahvalio za petogodišnje vodstvo Kongregacije, kao i za predsjedanje Papinskim povjerenstvom „Ecclesia Dei“ („Crkva Božja“), Papinskim biblijskim povjerenstvom te Međunarodnim teološkim povjerenstvom.

Papa je na njegovo mjesto imenovao isusovca, mons. Luisa Francisca Ladariu Ferrera, naslovnoga nadbiskupa Tibike, koji je do sada obavljao dužnost tajnika Kongregacije za nauk vjere.

Radio Vatikan | Bitno.net