Vatikan

Sveti je Otac imenovao oca Fenrnanda Vérgeza Alzagu, člana Kristovih legionara, novim, glavnim tajnikom Uprave Države Grada Vatikana. Dosad je otac Alzaga bio ravnatelj Telekomunikacija Države Grada Vatikana. Za svećenika je zaređen 1969. godine; postigao je magisterij iz Filozofije i Teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana a diplomu iz Arhivistike pri Tajnom vatikanskom arhivu.

U službu Svete Stolice stupio je 1972. godine radeći pri Zboru za ustanove i društva posvećenoga života, a od 1984. godine u Papinskom vijeću za laike; deset godina poslije postaje ravnateljem Internetskog ureda Svete Stolice, a od 2008. godine obnašao je dužnost ravnatelja Telekomunikacija Vatikanske države. (rv/bitno.net)