Pobjeđujemo ako smo ujedinjeni. To je smisao Papine poruke, u kojoj je izrazio ohrabrenje i poštovanje prema onima koji se zauzimaju u spašavanju ljudskih života, posebice putem antiretroviralnih vrlo aktivnih terapija, te korištenjem njihova tretmana u prevenciji. Ti su napori svjedočanstvo da je pozitivan rezultat moguć, kada se sva područja društva ujedine u svrhu zajedničkoga cilja – istaknuo je Sveti Otac te zajamčio svoje molitve kako bi svaki napredak u farmakologiji, u terapiji i istraživanju, bio popraćen odlučnim zauzimanjem u promicanju cjelovitoga razvoja svake osobe. Pritom je podsjetio da je svaka osoba dijete koje Bog voli.

Papina poruka, koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, poslana je Juliu Montaneru, dopredsjedniku spomenutoga skupa i ravnatelju Centra za sidu Bolnice svetoga Pavla u Vancouveru. Riječ je o ustanovi katoličkoga nadahnuća, koju su utemeljile redovnice, Sestre od Providnosti, a koja se istaknula u skrbi za oboljele od side. Vrlo napredna u znanstvenom istraživanju, pokazala je da rana dijagnoza i terapija primijenjena kod ljudi zaraženih HIVom, ne samo da spašavaju ljudske živote, nego je takvo postupanje u 96% slučajeva djelotvorno u sprječavanju širenja bolesti.

Posljednja istraživanja pokazuju da antiretroviralni lijekovi kod osoba s HIVom, osim što podupiru zdravstveno stanje, imaju bitnu ulogu i u prevenciji. Takve terapije, naime, smanjuju virusnu snagu te, zaustavljajući množenje virusa, mogu spriječiti zarazu. Upravo je na ovogodišnjoj konferenciji glavna tema bila „Tretman kao prevencija“. Međunarodni su stručnjaci potvrdili da sada postoje neporecivi znanstveni dokazi da do kraja 2030. godine sida ne bi više trebala biti veliki zdravstveni problem, kad bi sve osobe koje žive s HIVom mogle dobiti točnu dijagnozu i početi antiretroviralnu terapiju.

Kako bi se postigli ti izazovni ciljevi – istaknuto je na konferenciji – potrebna je mobilizacija u korist siromašnijih naroda koji još uvijek ne posjeduju terapije protiv side. U ovom se trenutku 15 milijuna ljudi koristi tim terapijama, ali 22 milijuna ljudi još uvijek nema pristup tim lijekovima, a mnogi od njih ne znaju ni da su zaraženi.

Mons. Robert Vitillo, posebni savjetnik Međunarodnoga Caritasa za sidu, predstavio je na konferenciji zauzimanje katoličkih organizacija u borbi protiv te bolesti, posebice u podsaharskoj Africi, koja je i dalje središte iz kojega se virus širi. Catholic Relief Services, međunarodna humanitarna agencija katoličke zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, tijekom devet godina koordiniranja pomoći u 10 zemalja u svijetu, namijenila je više od 740 milijuna dolara kao potporu američkom programu za suzbijanje side, te tako dospjela do više od 700.000 ljudi, uz veliki postotak uspjeha u terapiji.

Mons. Vitillo je također istaknuo važne rezultate Programa Dream, koji u više afričkih zemalja sponzorira Zajednica svetoga Egidija. Uostalom, Crkva je uvijek pokazivala veliko zauzimanje na tom području; više od 25% ustanova u svijetu, koje se brinu za oboljele od side, katoličke su, te je tako Crkva prvi suradnik Države u borbi protiv te bolesti.

Radio Vatican