Selioci i izbjeglice nisu pijuni na šahovskoj ploči čovječanstva – istaknuo je papa Franjo u poruci objavljenoj u utorak, 24. rujna, za 100. svjetski dan selilaca i izbjeglica, koji će biti proslavljen 19. siječnja sljedeće godine, o temi „Selioci i izbjeglice – prema boljoj budućnosti“. Papa u poruci upozorava na iskorištavanje i trgovinu tim ljudima, potiče sve zemlje da se zajednički suoče s problemima selilaštva, te poziva na promjenu ponašanja – od predrasuda i straha – na kulturu susreta.

U doba globalizacije papa Franjo traži da se sa stvarnošću selilaštva suočimo, i da ju nadziremo, na novi, pravedan i djelotvoran način, počevši od međunarodne suradnje i duha duboke solidarnosti i samilosti. Nada u bolji svijet zajednička je cijelomu ljudskom rodu – primijetio je Papa – stoga je potrebno raditi kako bi svi imali dostojnije uvjete za život. Svijet može biti bolji samo ako je glavna pozornost usmjerena na osobu; ako je promicanje osobe cjelovito, u svim dimenzijama uključujući i onu duhovnu; ako smo sposobni prijeći s kulture odbacivanja na kulturu susreta i prihvata.

Selioci i izbjeglice, naime, nisu pijuni na šahovskoj ploči čovječanstva – istaknuo je Sveti Otac – riječ je o djeci, ženama i muškarcima koji napuštaju, ili su primorani napustiti svoje domove iz različitih razloga. Solidarnosti i prihvatu često se suprotstavljaju odbijanje, diskriminacija, te iskorištavanje, bol i smrt. Ono što najviše zabrinjava jesu stanja u kojima selilaštvo nije samo prisilno, nego je čak ostvareno putem različitih načina trgovine ljudima i njihova svođenja na ropstvo.

Robovski je rad danas novac u optjecaju – napomenuo je potom Papa te dodao – Crkva ne može šutjeti na stanja bijede od kojih bježe milijuni ljudi koje, dok se nadaju da će pronaći ostvarenje svojih iščekivanja, često pogode najgore nesreće koje ranjavaju njihovo ljudsko dostojanstvo. Navodeći riječi Benedikta XVI., papa je Franjo zatražio usku suradnju, i to bez podizanja nesavladivih prepreka, među zemljama iz kojih dolaze, i zemalja u koje se doseljavaju takve osobe, te da ona pritom bude popraćena međunarodnim pravilima. Nijedna se zemlja ne može sama suočiti s teškoćama pojave koja je već zahvatila sve kontinente – istaknuo je Sveti Otac.

Papa stoga traži da se podupre stvaranje boljih gospodarskih uvjeta u domovini, kako iseljavanje ne bi bila jedina mogućnost za one koji traže mir, pravednost, sigurnost i puno poštovanje ljudskoga dostojanstva. Uz veće mogućnosti zapošljavanja u lokalnim gospodarstvima izbjeći će se razdvajanje obitelji, te zajamčiti smirenost i stabilnost – napomenuo je Papa.

Na kraju, Sveti Otac traži da se napuste predrasude i strahovi u odnosu na selilaštvo, te je stoga uputio apel sredstvima društvenoga komuniciranja, jer je – kako je istaknuo – velika njihova odgovornost u otkrivanju lažnih stereotipa i davanju ispravnih informacija o prijavljivanju nečijih pogrešaka, ali i u pisanju o čestitosti, ispravnosti, i veličini duha većine. U licu je svake osobe utisnuto Božje lice – istaknuo je te napomenuo da se dostojanstvo osobe ne temelji na mjerilima djelotvornosti, proizvodnosti, društvenom statusu, ili pak etničkoj ili vjerskoj pripadnosti, nego na činjenici da smo stvoreni na sliku i priliku Božju.

Selilac stoga nije samo problem koji valja riješiti, nego brat kojega valja prihvatiti, prigoda koju nam Providnost pruža kako bismo pridonijeli izgradnji pravednijega društva, potpunije demokracije, solidarnijega društva, prema Evanđelju. Selilaštvo može potaknuti mogućnosti nove evangelizacije – istaknuo je papa Franjo te na kraju izrazio želju da i u srcu selioca i izbjegloga, poput Svete nazaretske Obitelji koja je pobjegla u Egipat, bude čvrsta sigurnost da nas Bog nikada ne napušta. (rv/bitno.net)